• Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  06.08.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3965917
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune

Lærer

Larvik kommune

Offentlige tjenester og forvaltning

Elevene våre fortjener de beste lærerne. Derfor satser vi på de som vil bli lærere hos oss. -Er du en av dem?
I Larvikskolen vil du finne en rød tråd i visjoner, mål, innsatsområder og skoleutvikling.

Visjonen for Larvikskolen er "Kultur for læring". Det betyr at skoleledelse og undervisningspraksis som har sterkest påvirkning på elevers læring skal løftes fram. Skoleutvikling skal være langsiktig, forutsigbar og i takt med tiden: "Kontinuitet og fornyelse".

Hovedstrategien for progresjon i læringsutbytte og trivsel er "Tettere og tidligere på elevens læring og trivsel".

Det pedagogiske arbeidet i skolene er forankret i Kvalitet i Larvikskolen. Grunnskolen i Larvik har høye ambisjoner for elevene og er i utvikling mot bedre læringsresultater for den enkelte elev. Det er høye forventninger til skoleledelsen og lærere i å utvikle skolen til gode læringsfellesskap hvor alle elever skal oppleve å høre til. Skolens utviklingsarbeid er basert på kunnskap og forskning, og det arbeides kontinuerlig med kvalitetsforbedringer.

Vår ambisjon er at alle lærere i Larvikskolen skal oppleve å være en del av et sterkt profesjonsfelleskap med gode relasjoner til elevene. Skolene vil fortsette å utvikle sitt lærersamarbeid til gode læringsfelleskap hvor alle elevene skal oppleve å mestre og høre til.

Elevene i Larvikskolen skal oppleve å ha en smart, digital skolehverdag. Dette betyr konkret at nettbrett skal bli et naturlig verktøy for elever og lærere. Alle elevene i Larvikskolen har egen iPad.  Målet er at bruk av digitale hjelpemidler i skolen skal øke det generelle læringsutbyttet. Ambisjonen er at Larvik skal være ledende blant kommunene i Norge når det gjelder systematisk pedagogisk bruk av IKT i skolen.

 • Larvikskolen legger vekt på et godt skolemiljø, der arbeidet med vennskap, inkludering og sosial kompetanse har prioritet og er deltakere i læringsmiljøprosjektet.
 • Larvik kommune er en realfagkommune.
 • Larvikskolen samarbeider med barnehager og videregående skole for å sikre elevenes utvikling og læring i et 0-16 års perspektiv.

Bli med på laget som skal gjøre Larvikskolen enda bedre!

Mellomhagen ungdomsskole vil det skoleåret 2021/2022 bli ledig 100% midlertidig lærerstilling.
Det er ønskelig med kompetanse i norsk, samfunnsfag og krle.


Vi søker motiverte og kompetente medarbeidere som: 

 • Har god faglig bakgrunn og høy kompetanse.
 • Har god kunnskap om oppbygging og ledelse av læringsprosesser.
 • Har god relasjonskompetanse til elever.
 • Har god kompetanse i lærersamarbeid.
 • Har gode IKT-ferdigheter og er nysgjerrig på å ta i bruk ny teknologi.
 • Er bevisst sin rolle som leder i klasserommet.
 • Har forventninger til alle elevers potensiale.
 • Setter seg høye mål for sitt arbeid med profesjonsutvikling, undervisningspraksis og elevenes læring.

Arbeidsoppgaver:

 • Du deltar i skolens utviklingsarbeid og tar det nye læreplanverket i bruk.
 • Du bidrar til at hver enkelt elev får oppleve utvikling, mestring og motivasjon.
 • Du fremmer et godt skole-hjem-samarbeid.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
 • Klasseledelse.

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent lærerutdanning på oppstartstidspunktet.
 • Du bør ha undervisningskompetanse i basisfagene.
 • Du er mål og resultatorientert
 • Du behersker IKT godt
 • Personlig egnethet blir tillagt stor vekt

Personlige egenskaper:

 • Du er trygg og tydelig klasseleder.
 • Du er fleksibel, endringsvillig og nysgjerrig på arbeidsoppgaver og arbeidsmåter.
 • Du tar konstruktive initiativ til og er medskapende i samarbeidsprosesser.
 • Du har evnen til å skape gode sosiale relasjoner og bidrar til et trygt og godt skolemiljø.
 • Du har en tydelig positiv holdning til alle elevers faglige og sosiale utvikling.

Vi tilbyr:

 • Lønns- og arbeidsvilkår som er fastsatt i lov og avtaleverk.
 • Ledere som er læringsstøttende og gir deg utviklingsmuligheter.
 • Varierte og spennende utfordringer i en skole med høye ambisjoner for elevene.
 • Muligheter for relevant etter- og videreutdanning.
 • Opplæring i pedagogisk bruk av læringsbrett i undervisningen med vekt på klasseledelse og elevvurdering.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover. Den kommunale arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om. Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter. Det er obligatorisk å legge ved relevante attester og vitnemål.

Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag. Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noe. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige. En jobb med mening. Med mulighet til å utgjøre en forskjell. Det kan vi garantere at du får hos oss.

Gyldig politiattest iht. § 10-9 i Opplæringsloven må fremlegges før tiltredelse.

 
 • Bedrift
  Larvik kommune
 • Søknadsfrist
  06.08.2021
 • Sted:
  LARVIK
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  LARVIK
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3965917
 • Se her for andre jobber fra Larvik kommune