Detaljer

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  24.01.2020
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  Vestland
 • Arbeidssted:
 • Land:
  NORGE
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2319957
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Lærar

 Skulen ved Byrknes barnehage og skule har mellom 50 og 60 elevar i 1. -10. klasse. Sjå www.Byrknes.skule.no for meir informasjon, planar, bilete osv. Gulen kommune har ledig inntil 100% vikarstilling som lærar i tida 03.02.20/frå snarast - 31.07.20

 

Skulane i Gulen har: 

 • Gode læringsresultat
 • Relativt små klassar - ein ideell arbeidsstad for nyutdanna lærarar
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilbod om rettleiing
 • Fokus på fagleg utvikling i skulane, der idear og innspel både frå nyutdanna lærarar og erfarne lærarar vert sett på som viktige ressurar. 

 

Arbeidsoppgåver

Det vil verte undervisning i dei fleste faga i 1. - 4. klasse. 

 

Personlege eigenskapar

 • Trivst, kommuniserer og samhandlar godt med borna, føresette, kollegaer og andre samarbeidspartnarar
 • Kan bidra til eit godt og stabilt arbeidsmiljø for både born og vaksne
 • Er strukturert, fleksibel og har gode samarbeidsevner
 • Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering