Detaljer


Kvalitetsrådgiver

Ved Betanien Hospital har vi ledig stilling som

Kvalitetsrådgiver

Betanien Hospital er en privat ideell stiftelse og har avtale med Helse Sør-Øst RHF om drift av spesialisthelsetjenester innen revmatologi, ortopedi og  øyesykdommer. Sykehuset har ca 1500 innlagte pasienter og 31.000 polikliniske konsultasjoner i løpet av et år og har nærmere 200 ansatte.

Helsetjenestene er i stadig utvikling og det stilles store krav til kvaliteten på tjenesten.

Sykehuset trenger derfor en medarbeider som har:

Et særskilt ansvar for oppfølging av et kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi trenger en medarbeider som er analytisk og arbeider selvstendig, samtidig som du klarer å inkludere og engasjere medarbeiderne. Du skal ha en sentral rolle i sykehusets kvalitetsarbeid, inklusiv oppfølging av Pasientsikkerhetsprogrammet. Du må forberede, gjennomføre og følge opp interne og eksterne revisjoner.
I tillegg får du en sentral rolle i sykehusets HMS arbeid.
Du vil også få oppgaver knyttet til sykehusets ulike utviklingsprosjekt. Det er viktig å ha et blikk på hele sykehuset og du vil derfor være en del av direktørens ledergruppe.
Det vil være en fordel om du har helsefaglig bakgrunn og erfaring fra spesialisthelsetjenesten.

Høres dette fristende ut?

Nærmere opplysninger v/ direktør Terje Danielsen eller administrasjonssjef Øyvind Grindbakken tlf.: 35 90 07 00

Søknadsfrist: 07.08.20

Søknad sendes: Betanien Hospital, Bj. Bjørnsonsgate 6, 3722 Skien
post@betanienhospital.no

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater