Detaljer


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kvalitetsleder

Solid Entreprenør AS er i vekst og videreutvikling, og trenger flere dyktige medarbeidere.

Selskapet inngår i Solid Gruppen og hadde i 2019 en omsetning på ca. 800 MNOK, og har p.t. ca. 350 ansatte.

Hovedkontoret ligger i Fredrikstad, mens avdelingskontorene er i Oslo, Romerike og Fredrikstad.

Solid Entreprenør AS har opparbeidet seg en sterk posisjon blant viktige og velkjente utbyggere på Østlandet, og har en stadig økende mengde oppdrag for spennende nybygg og rehabilitering innen boligprosjekter, offentlige bygg og næringsbygg.

Selskapet er kjent for å levere i tråd med kundenes forventninger og er utpreget partnerorientert. Solid har samtidig stort fokus på sine medarbeidere gjennom et vel kommunisert verdigrunnlag som tar vare på og videreutvikler den enkelte.

Vi er i startgropen for å videreutvikle et komplett nytt styringssystem for fremtiden på ny plattform. Du vil lede en arbeidsgruppe som skal beskrive alle arbeidsprosesser i en Sharepointløsning. Styringssystemet skal bli våre medarbeideres viktigste verktøy for å gi trygghet i hverdagen og ikke minst effektive prosesser, effektiv produksjon og riktig kvalitet.

Vi har ambisjon om at systemet skal tilfredsstille kravene i ISO 9001/14001.

Vi skal ansette en Kvalitetsleder som har erfaring med utvikling av styringssystemer. Vi skal bruke god tid både på utvikling og implementering og Kvalitetslederen skal følge opp etterlevelse av systemet etter implementeringen.

Det vil være en fordel hvis du har bakgrunn fra en entreprenørvirksomhet men det er ingen forutsetning. Vi er vesentlig mer opptatt av kompetanse innen prosesskvalitet enn produktkvalitet i denne rollen.

Du vil få en unik mulighet til å bli kjent med bedriften ved at du vil jobbe tett på alle prosesseiere fra første dag. Dette gjelder alt fra økonomi, HMS og HR til projektutvikling, tilbud, kontrakt, innkjøp, overlevering osv.

Oppfølging av løpende kvalitetsarbeid i prosjektene vil være høyt prioritert. Vår Kvalitetsleder skal være en pådriver og støttefunksjon i prosjektene slik at vi til enhver tid har god kontroll på våre prosesser og etterlevelse av disse. Det er avgjørende for oss at avviksbehandling og korrigerende tiltak utføres på en enhetlig måte - og ikke minst at vi lærer av våre feil.

Vi er overbevist om at de beste lederne skaper de beste resultatene. Dette ønsker vi å oppnå gjennom godt beskrevne arbeidsprosesser som skaper trygghet i hverdagen og forutsigbarhet for fremtiden.

Vi legger stor vekt på resultatorientering, samarbeidsegenskaper, struktur og gjennomføringsevne. Som leder er du proaktiv og stolt av det du får til.

Hos oss er det korte beslutningsveier og stort engasjement for utvikling. Vi er opptatt av mestring og det å lykkes. Som Kvaltetsleder er du med på å forme Solids fremtid og rammene for stillingen er veldig klare. Vår Kvalitetsleder skal være god på prosess og legge til rette for at prosjektene har gode verktøy. Du skal coache og bistå slik at prosjektene blir selvgående med planer og handlinger. Selve oppfølgingen av kvalitet følges opp i linjen.

Kvalitetslederen inngår i stab og har ansvar for en god "verktøykasse". Det operative følges opp i linjeorganisasjonen.

Vi tilbyr:

• Konkurransedyktig lønn og bonusordning

• Spennende og varierte prosjekter

• Et åpent og inkluderende miljø hvor man kan utvikle seg

• Et spennende selskap i vekst som man kan være med å utvikle


Høres det spennende ut - Ta kontakt med oss snarest mulig for en første prat om denne muligheten.