Detaljer


Kundeveiledere gjenvinning - deltid 50%

Om kunden

Agder Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Arendal, Grimstad og Froland. Formålet med selskapet er innsamling, mottak og behandling av husholdningsavfall og slam for eierkommunene, og tilrettelegge med gode løsninger for kildesortering for husholdningene. Selskapet skal bidra til økt miljø bevissthet om viktigheten av riktig avfallshåndtering og forsvarlig håndtering av farlig avfall. Agder Renovasjon IKS leverer avfallstjenester til ca. 74 000 innbyggere, og har to avfallsanlegg, Heftingsdalen og Østerhus. I Østerhus drives en gjenvinningsstasjon samt omlasting og sortering av avfall. Østerhus mottaksanlegg ligger i næringsområdet Østerhus i Grimstad.

Agder Renovasjon Næring AS (ARNAS)er heleid datterselskap som tilbyr avfallsløsninger til alle typer virksomheter og bedrifter.

Agder Renovasjon IKS arbeider for et Grønt Kompetansesenter med fokus på gjenvinning og sirkulærøkonomi, i samarbeid med ulike bedrifter og miljøer for fremtidens verdiskaping i Agderparken øst. Det planlegges et formidlingssenter/søppelmuseum på avfallsanlegget som innebærer at gammelt administrasjonsbygg fylles med ulik aktivitet. Det skal tilrettelegges for å ta imot besøk fra publikum (undervisningsopplegg) for lokale skoleklasser, voksenopplæring, bedrifter, lag, foreninger, organisasjoner mm. Det er ønskelig å tilrettelegge for ulike typer omvisninger tilpasset ulike behov. Prosjektet er et samarbeid mellom Agder Renovasjon IKS og Agder Renovasjon Næring AS (ARNAS). Visjon - Best for miljøet! Les mer på www.agderrenovasjon.no

For Agder Renovasjon søker vi nå etter to kundeveiledere i fast 50% deltidsstilling til virksomhetens gjenvinningsstasjon, for tiden primært på Østerhus avfallsanlegg i Grimstad. Arbeidet er "utearbeid" og personen vi søker må være robust og praktisk anlagt, gjerne med fagbrev innenfor praktiske yrker og truckførersertifikat vil være en fordel. Fokus på god kundeservice står sentralt i Agder Renovasjon og vil bli vektlagt i stor grad ved ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og veiledning av kunder i på gjenvinningsstasjonen (utearbeid)
 • Sørge for at kundene sorterer avfallet riktig
 • Sørge for forskriftsmessig håndtering av såkalt "farlig avfall"
 • Forefallende oppgaver på gjenvinningsstasjonen

Arbeidstid

 • Arbeidstid dag/ettermiddag i fast turnus. Ettermiddag/kveldsarbeid må påregnes samt enkelte lørdager etter behov. Fleksibilitet i arbeidstiden spesielt rundt høytider.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Praktisk anlagt, gjerne fagbrev innen praktiske fag
 • Truckfører-sertifikat ønskelig, men ingen betingelse
 • Basis-ferdigheter på PC

Personlige egenskaper

 • Stabil og trygg i møte med kunder og kollegaer
 • Kundevennlig og serviceinnstilt

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Kommunal pensjonsordning

For mer informasjon om stillingene, ta kontakt med rådgiverne i Personalhuset, Knut Handeland, tlf. 98 29 52 78 / epost: knut.handeland@personalhuset.no eller Ida de Lange, tlf. 957 28 360/ epost: ida.delange@personalhuset.no.