Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Norsk rikskringkasting AS

Kreativ prosessleder til identitetsdesign i NRK

Radio- og TV-selskaper

Behovet for grafisk innhold har de siste årene økt betydelig i NRK. Bakgrunnen er en forventning fra publikum om at NRK er mer visuelt tiltalende, at plattformbredden i publiseringen har økt, og at det er et økt behov for synlighet i et tøffere mediemarked.

Dette betyr et forhøyet press på designerne i NRK, og gjør at vi må prioritere hva og hvor mye vi selv bør levere på, hva vi må sette ut til oppdragstakere i markedet, hva vi må sende til et annet sted i NRK hvor behovet kan dekkes, eller om vi i det hele tatt kan og bør levere på behovet. Disse prioriteringene gjøres i tråd med NRKs strategier og i samarbeid med en rekke instanser i NRK, ikke minst de innholdsproduserende miljøene.

Produktområdet Visuelle historier i avdelingen Publikumsprodukter har ansvaret for design, grafikk og utvikling av TV-programmer og redaksjonelle prosjekter på TV og nett i tett samarbeid med alle innholdsproduserende miljøer i NRK. Visuelle historier sørger for visuell helhet og rød tråd på ulike plattformer, og jobber for at NRK ivaretar og videreutvikler NRKs hovedprofil og NRKs mange sterke merkevarer. Området består i dag av rundt 60 fagfolk fordelt på de tre ansvarsområdene identitetsdesign, visuell journalistikk, og digital historieutvikling.

Visuelle historier har nå et behov for å videreføre økt kraft i mottaket av behovsinnmeldinger på TV-området, og søker nå en kreativ prosessleder i fast stilling til området identitetsdesign. Sentrale oppgaver vil være designfaglig vurdering, distribuering og dialog rundt innmeldte behov, i samarbeid med kontraktsansvarlig leder for eksternutsetting av designprosjekt.

Arbeidsoppgaver:

  • Være en aktiv bidragsyter i mottaket og behandling av behovsinnmeldinger som primært vedrører identitetsdesignområdet.
  • Veilede et større antall prosjekter, interne og eksternt utsatte, planlegge, prioritere og pålegge oppgaver i samråd med teamledere, samt følge opp designprosesser.
  • Tidsbegrense og størrelsesavgrense designleveranser.
  • Arbeide tett med ansvarlig designer og redaksjoner ved behov, særlig på eksternt utsatte jobber, men generelt i oppstartsfasen eller ved etableringer av prosjekter. Rådgi både redaksjoner og designere.
  • Lede interne og eksterne idémyldringer og workshops ved behov, og delta på strategiske planleggingssesjoner sammen med ledelsen i Visuelle historier.
  • Ta et ansvar for at Visuelle historiers produktstrategiske føringer, samt NRKs strategi rundt merkevarebygging blir gjort kjent og følges opp i prosjekter.
  • Veilede og støtte designere i identitetsdesignområdet etter behov, forstå faglige styrker og svakheter og være en designfaglig sparringspartner for teamleder og personalleder.
  • Bidra til å eksperimentere med og være en pådriver for nye verktøy og teknikker for å forbedre prosesser, operasjonelle metoder og arbeidsflyt sammen med områdets designleder.
  • Rollen innebærer i utgangspunktet ikke personalansvar, men kan utvikles i alle fall til også å involvere teamledelse.

Kvalifikasjoner:

Du er kreativt skolert med god orden og struktur, solid erfaring, og velbygde strategiske evner. Du er en som klokt klarer å mediere mellom ulike synspunkter, evner å kommunisere tydelig på en inkluderende og trygg måte, samt at du er god til å prioritere og sier nei med stor overbevisning. Du er en varm fagperson, gjerne med lederegenskaper, som kan bidra med endringsledelse av designere fra å levere rene enkeltleveranser til mer aktiv forvaltning av merkevarene for NRK. Du er digitalt tenkende og har erfaring også med digitale leveranser.

Personlige egenskaper:

Hos NRK får du være med på et spennende og viktig samfunnsoppdrag. Du får mulighet til å samarbeide med svært dyktige medarbeidere og ledere, og ta del i felleskapet i et godt og kreativt arbeidsmiljø. 

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, videreutdanningsstipender, og velferdstilbud som gode treningsfasiliteter, 22 ulike interessegrupper i bedriftsidrettslaget, barnehage på Marienlyst for barn av NRK-ansatte, gratis eller rabatterte billetter til arrangementer i regi av NRK, samt gratis parkeringsplass, el-bil-parkering, og sykkelparkering med adgangskontroll.

Som kreativ prosessleder i NRK vil du være formelt ansatt i, og del av et større fagmiljø på nesten 80 dedikerte og dyktige fagpersoner i seksjon for Design og brukeropplevelse. Seksjonen har personal- og fagansvar for i hovedsak designere som jobber i ulike team. Seksjonens ansatte er blant annet sentrale i å utvikle NRKs digitale publikumsprodukter og produksjonssystemer, samt grafisk innholdsproduksjon og visuell profilering av NRKs mange merkevarer på mange ulike plattformer. 

Vi tilbyr:

NRK har de siste årene blitt kåret til en av landets beste arbeidsplasser i medie- og kommunikasjonsbransjen. Det er ikke tilfeldig. At du skal trives er helt sentralt i NRKs filosofi. Det lønner seg på alle måter. Hvorfor folk liker seg hos NRK finnes det flere grunner til. Mange trekker frem fellesskapet.

I NRK finner du stort mangfold. Både faglig, kulturelt og sosialt. Her finner du mange populære arenaer der vi møtes for å oppleve, trene, diskutere, feste, spille eller helt andre ting. I tillegg arrangeres det flere faglige arrangement som spennende innovasjonsdager, fagdager, pitche-dager, førpremierer, seminar og konferanser. Der vi høster og deler kunnskap og diskuterer fag.