Ledig stilling

TROMSØ KOMMUNE

Koordinator for omsorgsbolig

Offentlig forvaltning¤Kommuneadministrasjon

Vil du være med å utvikle hjemmetjenesten i omsorgsbolig? Sentrum hjemmetjeneste søker sykepleier til 100% stilling som koordinator ved omsorgsbolig.

Sentrum hjemmetjeneste står midt i en spennende utviklingsperiode for å tilpasse våre tjenester til morgendagens oppgaver. Vi oppretter dermed en ny stilling som skal bidra til trygge og helhetlige tjenester til beboerne.

Koordinator skal ha hovedfokus på pasientoppfølging i avdelingene, spesielt med vekt på samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Videre skal stillingen ha koordinerende ansvar for oppfølging av pasientflyt,  sikre god dialog og samhandling mellom samarbeidspartnere.  

Arbeidsoppgavene vil være varierte, der vi har faglig fokus på pasientene. Ha den "røde tråden" i pasientoppfølging i avdelingene. Koordinator vil være en forsterket fagressurs som har et tett samarbeid mellom avdelingene og leder.

 

Arbeidsoppgaver:

- koordinere pasientadministrative oppgaver

- opprette, fordele og koordinere daglige tjenester

- sikre og bidra til god ressursutnyttelse og systematisk arbeid

- tverrfaglig samarbeid/-møter

- kartlegging og vurdering av beboere

- bidra i fagutvikling i tjenesten

- være en faglig ressurs og ha et medansvar for sykepleierprosedyrer i daglig drift.

- opplæring/veiledning til kollegaer.

- medvirke i prosjektarbeid

Kvalifikasjoner:

-Offentlig godkjent sykepleier

-Dersom du har annet morsmål enn norsk, må du dokumentere at du har språknivå tilsvarende C1. Gjelder ikke søkere med et skandinavisk språk som morsmål.

- gjerne erfaring fra kommunehelsetjenesten

- kunnskap om organisering av tjenesten, samt lovverk.

- god kunnskap i bruk av Profil

- kunnskap og erfaring med hverdagsrehabilitering

- gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

- krav om politiattest

Personlige egenskaper:

- gode organiseringsevner og systemforståelse

- evne til å jobbe systematisk og selvstendig

- evne og interesse for kontinuerlig videreutvikling av tjenesten i samarbeid med pasienter, pårørende og kollegaer

-motivert til faglig utvikling og inneha endringsvilje

- fleksibel, stor arbeidskapasitet

- gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

- god forståelse av drift

- gode veiledningsegenskaper

- ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø og være en god rollemodell

Vi tilbyr:

- arbeidstid på dagtid

- en tjeneste og fagområde i utvikling

- mulighet for videreutdanning

- pensjons og forsikringsordninger

- bedriftshelsetjeneste

- flyttegodtgjørelse etter avtale.