Detaljer


Koordinator - Executive

Koordinator 

Vil du være godt vertskap og yte god service i møte med studenter som ønsker livslang læring? Vil du bidra til lønnsom og robust gjennomføring, samt kontinuerlig forbedring av kurs og programmer for etter- og videreutdanningsmarkedet? Vil du gi BIs faglige tett og effektiv oppfølging, og bidra til fremragende studentopplevelser fysisk og digitalt?

Hovedansvar og oppgaver

Våre koordinatorer er det operative bindeleddet mellom Executive studentene og BIs faglige i gjennomføring og revidering av kurs og programmer. Rollen er sentral i kryssfunksjonelle team som planlegger, utvikler og gjennomfører kurs og programmer og skaper fremragende studentopplevelser.

 • Skape gode studentopplevelser gjennom kommunikasjon, oppfølging og service
 • Være hovedkontaktperson og samarbeidspartner for eksterne og interne faglige.
 • Være en pådriver for utvikling, gjennomføring og evaluering av kurs og programmer.
 • Sette deg inn våre digitale læringsplattformer samt bistå forelesere ved behov.
 • Enkel teknisk bistand ved digital gjennomføring av kurs og programmer (f.eks. Zoom).
 • Delta og bidra i kryssfunksjonelle team.
 • Administrativt arbeid som kontrakthåndtering, oppfølging, saksbehandling og budsjettering.

Ønsket kompetanse og personlige egenskaper

 • Minimum fullført bachelorgrad
 • Målrettet og strukturert med høy arbeidskapasitet
 • Nysgjerrig tilnærming til ny teknologi
 • Løsningsorientert, uredd, ansvarsbevisst og opptatt av høy kvalitet
 • Erfaring fra administrasjon, service, opplevelsesindustri, organisering eller prosjekt
 • Høyt engasjement, positivitet, kundefokus og svært sterk serviceorientering
 • Svært gode samarbeidsegenskaper, diplomatisk og interessert i mennesker
 • Trives med å sjonglere mellom ulike arbeidsoppgaver samtidig

Vi kan tilby

 • Et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, med hyggelige, engasjerte og kompetente kollegaer
 • En meget spennende organisasjon med stor aktivitet og høye ambisjoner
 • Mulighet til å være med å forme egen arbeidshverdag

Arbeidssted er campus Nydalen, Kontaktperson: Leder program operation – Gry Merete Varre

 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater