Spørsmål rettes til

Grethe Karin Hoviosen
tlf: 61362970

Kontorfaglig ansvarlig

Stiftelsen Valdresklinikken

Sykepleie- og omsorgtjenester

Heltid med snarlig tiltredelse.

Ansvarsområder

Bidra til gode administrative rutiner og i samarbeid med andre funksjoner ivareta blant annet:

 • Økonomioversikt
 • IKT-virksomhet, inkl. støtte og utvikling i bruk av dataverktøy og programvare
 • Lønnsarbeid i samarbeid med eksternt firma, inkl. klargjøre lønnsbilag
 • Følge opp pensjonsordninger og forsikringer
 • Bidra til gode administrative rutiner og rapportering til offentlige myndigheter
 • Bistå i kvalitetsstyring
 • Saksbehandling og lederstøtte etter avtale.

Kvalifikasjoner

 • Fortrinnsvis relevant utdanning og erfaring fra tilsvarende arbeidsområde
 • Du har gode IKT-ferdigheter
 • Du må være strukturert og trives med stor variasjon i oppgaver
 • Du må være selvstendig og løsningsorientert
 • Du må trives i en hektisk hverdag med utstrakt samarbeid internt og eksternt.

Generelt

 • Behandlingstilbudet vårt avhenger av ansatte som spiller godt sammen med åpen kommunikasjon, omsorg for fellesskapet og humor
 • Alle ansatte hos oss er viktige i den helhetlige miljøterapeutiske behandlingen
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og interesse for arbeid med rusavhengige
 • Vi har regelmessig intern veiledning og legger til rette for faglig oppdatering
 • Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale
 • Vi kan være behjelpelig med bolig


Søkere må beherske norsk som arbeidsspråk, og god kunnskap om norsk hjelpeapparat er ønskelig. 

Søknad med CV sendes elektronisk innen 19. juni 2021 til grethe.karin.hoviosen@valdresklinikken.no.


 

Spørsmål rettes til

Grethe Karin Hoviosen
tlf: 61362970

Effektiv rekruttering på 1-2-3
 • Attraktiv bedriftsprofilering
 • Målrettet jobbannonse
 • Ta godt imot kandidaten
Les mer på Karriere for bedrifter Legg ut jobbannonse