Ledig stilling

Rendalen kommune

Konsulent ved servicekontoret - 90% fast stilling

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Er du vår nye kollega ved servicekontoret?

Rendalen kommune har ledig 90 % fast stilling som konsulent, med arbeidssted for tiden ved servicekontoret.

Servicekontoret yter tjenester for hele kommunen, både for innbyggere og ansatte, og er en arbeidsplass som tilbyr varierte og utviklende arbeidsoppgaver.
Vi trenger en medarbeider som kan delta både i det daglige arbeidet og bidra til utvikling av nye rutiner med gevinstrealisering som fokus. Vår nye medarbeider blir en del av et positivt arbeidsmiljø med godt humør og eierskap til kommunen.

Hovedoppgaver:
• Ta imot publikumshenvendelser til servicekontoret 
• Informasjonsarbeid: Bidra til å oppdatere kommunens hjemmeside og øvrige sosiale medier
• Oppgaver knyttet til journalføring og øvrig arkivrelatert arbeid
• Valgarbeid
• Politisk sekretariat
• Veilede og løse regelstyrte oppgaver lagt til servicekontoret
• Støttefunksjon for kommunens avdelinger
• Andre oppgaver etter behov, og hvor hovedoppgaver vil måtte endres

Ønskede kvalifikasjoner:
• Relevant utdanning
• Erfaring med kundebehandling
• Serviceinnstilling og godt humør
• God IKT-kompetanse
• Erfaring med informasjonsarbeid knyttet til sosiale plattformer og websider
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Meget god norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne
• Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

Vi kan tilby:
• Jobb i et positivt, aktivt og humørfylt arbeidsmiljø
• Opplæring, veiledning og varierte arbeidsoppgaver
• Gode utviklingsmuligheter
• Gode pensjons- og forsikringsvilkår
• Lønn etter avtale

Det er viktig for oss at du identifiserer deg med våre verdier: Raushet, åpenhet og engasjement

Tiltredelse etter avtale.

Rendalen kommune har som hovedregel at stillingssøkere skal være offentlige, jf Offentlighetsloven § 25. Dersom navnet ikke ønskes offentliggjort må dette begrunnes.