• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923676
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune

Konsulent (fast)

Gulen kommune

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 

Gulen kommune har ledig 100% fast stilling som konsulent ved sentraladministrasjonen. Stillinga er delt mellom økonomiavdelinga og løn- og personalavdelinga. 

Økonomiavdelinga og løn- og personalavdelinga er i kommunedirektøren sin stab, og har kontor på kommunehuset i Eivindvik. Kommunen nyttar IT-verktøya Visma innan økonomi og løn- og personalarbeid og Acos Websak til sakshandsaming/arkiv. Digitalisering og utvikling av arbeidsprosessar og -verktøy er prioritert høgt i kommunen, og desse avdelingane er bidragsytatar i dette arbeidet. 

Hovudarbeidsppgåver

Fordeling av arbeidsoppgåver kan verte justert etter kompetansen til den som vert tilsett. Kommunesektoren er i stadig utvikling, og den som vert tilsett må vere med å bidra til utvikling og betring av prosessar knytt til løn- og personalarbeid og økonomi.

Aktuelle arbeidsområde innan økonomiavdelinga: 

 • Sakshandsaming husbanklån og startlån
 • Økonomisk analyse og rapportering
 • Rekneskapsoppgåver
 • Rutineoppgåver knytt til økonomi

Aktuelle arbeidsoppgåver innan løn- og personalavdelinga: 

 • Sakshandsaming og personalforvaltning jf. lov- og avtaleverk i kommunen
 • Oppgåver knytt til månadleg lønsarbeid
 • Vedlikehald og utvikling av digitale system

Det kan komme andre oppgåver til i kommunedirektøren sin stab.

Kvalifikasjonskrav:

 • Relevant høgskuleutdanning og/eller relevant erfaring. Realkompetanse og gode resultat innan arbeidsområdet kan verte vektlagt 
 • God IT- og systemkompetanse
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne. Må kommunisere godt på norsk
 • Førarkort klasse B

Ønska kvalifikasjonar: 

 • Erfaring med Visma
 • Erfaring innan offentleg administrasjon
 • God kunnskap om og erfaring innan lov- og avtaleverk som gjeld for kommunane
 • God kunnskap om økonomiarbeid innan kommunal sektor

Personlege eigenskapar:

 • Må vere nøyaktig, systematisk, pliktoppfyllande og stabil 
 • Må vere fleksibel, kommunisere og samarbeide godt og vere løysingsorientert
 • Vere sjølvstendig og ha evne til å lære og raskt setje seg inn i nye arbeidsområde 

Å vere personleg eigna kan verte vektlagt ved tilsetjing

Anna:

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Om søkjaren likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering

 

 

 
 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2021
 • Sted:
  EIVINDVIK
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  EIVINDVIK
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3923676
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune