Konsulent

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Politi, brann og toll

Feieavdelingen er organisert som en egen avdeling i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, og består av 30 faste stillinger. Vi har i dag ansvaret for å utføre tilsyn og risikobasert feiing i Oppdal, Rennebu, Malvik, Indre Fosen og Trondheim kommuner.

Feieravdelingen har ledig stilling i 100 % som konsulent. Hovedoppgavene vil være saksbehandling i form av skriftlig og muntlige henvendelser innen feiefaget. Det er under vurdering om det skal ansettes 1 eller 2 konsulenter. 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning/kompetanse innenfor administrative fag
 • Bred erfaring innen saksbehandling
 • Erfaring med kundebehandling og offentlig forvaltning
 • God IT og systemforståelse
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk
 • Ønskelig med kjennskap til feiefaget og/eller fagprogrammet ISY Proaktiv

Personlige egenskaper

 • En person som arbeider selvstendig og har høy arbeidskapasitet
 • Har fokus på service, er strukturert og nøyaktig
 • Er positiv og profesjonell
 • God kommunikasjonsevne
 • Gode samarbeidsevner

Ved vurdering av den best kvalifiserte, vektlegges både utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Arbeidsoppgaver:

 • Saksbehandling på bakgrunn av skriftlig og muntlige henvendelser  
 • Ulovlighetsoppfølging og utredning av saker i avdelingens datasystemer  
 • Arbeid med gebyrgrunnlag og fakturering  
 • Ajourhold av fagsystemer og kundegrunnlag  
 • Kontaktperson opp mot administrativt personell i bedriftens kommuner  
 • Sentralbord, arkivering og postmottak
 • Bidra i avdelingens ulike ansvars- og oppgaveområder

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kollegaer i et sosialt og faglig miljø
 • En samfunnsviktig jobb gjennom brannforebyggende oppgaver
 • Lønn etter avtale (våre konsulenter har en årslønn mellom 455.000 - 536.500 kr).
 • Gode pensjonsordninger
 • Mulighet til å utvikle seg i en dynamisk og spennende virksomhet.
 • Mulighet til å delta på ulike prosjekter i bedriften
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksitidsordning

Spørsmål om stillingen rettes til leder feieravdelingen; Morten Gulliksen telefon: 952 63 580.

 

Søknadsfrist: 26.september 2021