Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Kommunikasjonsrådgiver

Departementer og direktorater

I nettredaksjonen har vi et ledig årsvikariat. Vi leter etter deg som brenner for godt innhold og klart språk på nett. Du ser mulighetene i samspill mellom nettsider og andre kommunikasjonskanaler for å få best mulig måloppnåelse. Vi trenger deg til redaksjonen for udir.no – Utdanningsdirektoratet sitt hovednettsted. Udir.no skal hjelpe og støtte barnehager, skoler og lærebedrifter i å gi alle en god og trygg utdanning.   

Nettredaksjonen inngår i en kommunikasjonsstab med til sammen 16 hyggelige og kompetente kommunikasjonsrådgivere. Vi er alle engasjert i å bruke kommunikasjonsfaget for å bidra til læring og trivsel for barn og unge.

Du vil i stor grad samarbeide med andre fagfolk i og utenfor kommunikasjonsstaben, men du må også kunne ta ansvar og jobbe selvstendig. Det er viktig at du kan balansen mellom å være lydhør for andres meninger og å få gjennomslag for kommunikasjonsfaglig vurderinger.

I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  

Arbeidsoppgaver:

 • bidra til at udir.no fungerer best mulig i mix med andre kanaler
 • utvikle og forvalte innhold og maler på udir.no
 • formidle komplekst innhold i klart språk og god struktur
 • brukerteste, analysere nettstatistikk og skaffe brukerinnsikt
 • gi kommunikasjonsfaglige råd 
 • bidra i stabens øvrige oppgaver 

Kvalifikasjoner:

 • utdanning på minimum bachelorgradsnivå i relevant fag
 • erfaring med kommunikasjon på nettsider og i andre kanaler
 • evne til å formidle komplekst fagstoff gjennom klart språk
 • evne til å skape god struktur for nett
 • god forståelse for brukervennlighet og universell utforming
 • teknisk innsikt
 • det er en fordel om du har erfaring med bruk av nynorsk
 • god skriftlig og muntlig formuleringsevne  

Personlige egenskaper:

 • god på tverrfaglig samarbeid
 • nøyaktig og effektiv
 • fleksibel og evne til å ha mange baller i lufta samtidig
 • analytisk og strukturert
 • personlig egnet

Vi tilbyr:

 • stillingen lønnes som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364), p.t kr 553.500 – 728.100 per år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • utstrakt bruk av team- og prosjektorganisering
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling
 • gode faglige utviklingsmuligheter
 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • lokaler sentralt ved Oslo S