Detaljer


Kommunikasjonsrådgiver

Vi søker en rådgiver for arbeid med generell kommunikasjonsrådgivning, og som har kompetanse på enkelt grafisk arbeid. 

Avdelingens medarbeidere samarbeider med fagpersoner i hele instituttet om god og tilgjengelig kommunikasjon. De viktigste flatene vi bruker er nettsidene www.fhi.no, FHIs sosiale medieprofiler og media. Vi samarbeider tett med kanaler som helsenorge.no. Vi arbeider også med beredskapskommunikasjon spesielt knyttet til smittevern og miljøhelse, ofte sammen med andre etater.  

Arbeidsoppgaver
 • Delta aktivt i kommunikasjonsavdelingens mange arbeidsoppgaver
 • Kommunikasjonsrådgivning i forbindelse med prosjekter og enkeltoppgaver
 • Ha faglige ansvar for utforming av rapporter og andre publikasjoner
 • Utforme tekst til og publisere på www.fhi.no, en nettside på Episerver
 • Det kan være aktuelt å inngå i instituttets medievaktordning 
Kvalifikasjoner
 • Relevant høyere utdanning
 • Kyndig bruker av i Adobepakken med vekt på Indesign
 • Godt visuelt blikk
 • Dokumentert kommunikasjonskompetanse, gjennom utdanning og/eller erfaring
 • Erfaring med å skrive tekster med klart norsk språk
 • Kompetanse i strategisk kommunikasjonsarbeid, også ved bruk av grafiske virkemidler
 • Erfaring med arbeid i sosiale medier og/eller mediearbeid vil bli verdsatt
 • God forståelse for Folkehelseinstituttets rolle som kunnskapsleverandør vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Kommunikasjonsfaglig trygg
 • Hyggelig og samarbeidende
 • Raus og trives med å dele kompetanse med andre
Vi tilbyr
 • Et engasjert fagmiljø som er opptatt av å formidle råd og kunnskap om befolkningens helse og trivsel 
 • Et institutt som er genuint opptatt av å utvikle høyt kvalifiserte og kompetente fagmiljøer 
 • Hyggelige kolleger og en bred kontaktflate i og utenfor instituttet   
 • Stilling som seniorrådgiver eller rådgiver og lønn etter avtale avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring
 • Gode pensjonsordninger, gunstig boliglån og gode forsikringsordninger i Statens pensjonskasse
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger