Ledig stilling

Active People AS

Kommunedirektør

Bemanning og rekruttering

Berlevåg kommune er en aktiv fiskerikommune plassert nordvest på Varangerhalvøya i Finnmark med i underkant av 900 innbyggere. Kommunen kan by på heftig natur, et godt servicetilbud, en aktiv lokalbefolkning samt et aktivt næringsliv, der fisk og energi er de to store driverne.

Vi søker nå en engasjert kommunedirektør som ønsker å videreutvikle kommunen ytterligere. Som kommunedirektør i Berlevåg kommune vil du være kommunens øverste administrative leder, hvor du skal legge til rette for utvikling i kommunen gjennom et godt samspill mellom administrasjonen, kommunestyret og næringslivet.

En av kommunedirektørens viktigste oppgaver fremover er å legge til rette for utvikling, både i eksisterende næringsliv og ved nyetableringer i kommunen. Berlevåg kommune er en del av ett 4K – fire kommunesamarbeid med kommunene Tana, Båtsfjord og Nesseby. Disse kommunene har også ett samarbeide gjennom «Bygdevekstavtalen» med Staten. Vi er p.t Finnmarks største vindkraftkommune og har planer for lokal utnyttelse av energien til produksjon av hydrogen og ammoniak.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning 
 • Ledererfaring
 • Ønskelig med erfaring og god innsikt i kommunal forvaltning og økonomi
 • Bakgrunn fra strategisk ledelse, spesielt med fokus på utviklingsarbeid 
 • Innsikt i samspillet mellom det politiske miljøet og administrasjonen

Personlige egenskaper:

 • Tydelig og samlende leder 
 • Åpen og tillitsskapende
 • Evne til å etablere god samhandling med medarbeidere og politisk ledelse
 • Evne til både å jobbe strategisk og operativt 
 • Utadvendt og god på relasjonsbygging 
 • Strukturert og systematisk

Vi tilbyr:

En sentral og utfordrende lederstilling sammen med dyktige medarbeidere, i en opplevelsesrik og levende kommune.

Lønn etter avtale og det blir utarbeidet egen lederavtale med kommunedirektør for stillingen. Flytteutgifter til Berlevåg dekkes av kommunen. Vi er behjelpelige med å skaffe bolig. Berlevåg kommune inngår i tiltakssonen for Nord-Troms og Finnmark, med blant annet lavere skatt, lavere el-avgifter, gratis barnehage og nedskriving av studielån