Detaljer

 • Bedrift
  Bamble kommune
 • Søknadsfrist
  02.04.2020
 • Sted:
  STATHELLE
 • Stillingsfunksjon:
  Lederstilling
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Påkrevet
 • Fylke:
  VESTFOLD OG TELEMARK
 • Arbeidssted:
  Bamble
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  2810109
 • Se her for andre jobber fra Bamble kommune

Kommunalsjef skole og barnehage

Vil du bidra til å gi våre barn og unge en god oppvekst?

Vi søker etter en kommunalsjef for skole og barnehage som er tydelig i sin ledelse, med god driv og engasjement for at kommunen skal levere fremtidsrettede tjenester til barn og unge. Kommunen har i dag seks barnehager, to barneskoler, to ungdomsskoler og tre 1-10 skoler samt pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og spesialpedagogisk kompetansesenter. I tillegg har kommunen tilsynsansvar for fem private barnehager. Stillingen rapporterer til kommunedirektøren og inngår i kommunedirektørens ledergruppe.


Hos oss har vi et felles ansvar for våre barn og unge. Vår målsetting er at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet. For å lykkes med dette, er det avgjørende at du bidrar aktivt til godt samarbeid på tvers av sektorene i kommunen og at du ivaretar og videreutvikler gode samarbeidsrelasjoner til fylkeskommunen, utdanningsinstitusjoner, næringslivet, frivillig sektor og andre.


Som kommunalsjef for skole og barnehage vil du få en sentral rolle i kommunens største satsing; utbyggingen av Bambles nye ungdomsskole som planlegges ferdigstilt til skolestart 2021. Her samles alle ungdomsskoleelevene i én skole. Den nye skolen skal gi alle elever et godt og likeverdig skoletilbudog blir et kraftsenter for kunnskap og oppvekst. Mer informasjon om byggingen av fremtidens ungdomsskole finner du på kommunens nettsider.


Bamble kommune vil være en utviklingsorientert organisasjon. Vi fokuserer blant annet på teknologi og digitalisering og vil i årene fremover satse mer på digital opplæring og økt læringsutbytte ved god bruk av digitale verktøy.


ANSVAR OG ARBEIDSOPPGAVER

 • Strategisk utvikling av skole- og barnehagesektoren
 • Overordnet budsjett- og resultatansvar for hele sektoren
 • Pedagogiske utviklingsarbeid og faglig fornyelse
 • Samarbeid og samhandling på tvers i kommunen
 • Samarbeid med eksterne aktører og samarbeidspartnere både lokalt og regionalt
 • Tilrettelegging for og gjennomføring av politiske beslutninger
 • Medansvar for hele kommunens utvikling og strategiske beslutninger i kommunedirektørens ledergruppe

KVALIFIKASJONER

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå og gjerne videreutdanning innen ledelse. Pedagogisk kompetanse er en fordel, men ikke et krav.
 • Ledererfaring, gjerne fra kommunalt toppledernivå
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsarbeid
 • Kjennskap til offentlig beslutningsprosesser og samarbeid med folkevalgte
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring
 • Personlig egnethet vektlegges

VI SER ETTER DEG SOM ER

 • resultatorientert og har utpreget gjennomføringsevne
 • utviklingsorientert og endringsvillig
 • fremtidsrettet og opptatt av å søke og ta i bruk ny kunnskap
 • opptatt av å finne løsninger gjennom samarbeid og som evner å tenke helhetlig om kommunens utfordringer
 • en god leder, som kommuniserer tydelig, direkte og lyttende på en måte som skaper tillit og innbyr til samhandling – og du bidrar med energi og godt humør.

VI TILBYR

 • en spennende topplederstilling i en fremtidsrettet kommune
 • gode muligheter for å påvirke tjenesteutviklingen i Bamble kommune
 • utfordrende og spennende prosjekter i samarbeid med interne og eksterne aktører
 • et utviklingsorientert og trivelig arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere
 • gode betingelser; gode pensjons- og forsikringsvilkår, lønn etter avtale

Andre opplysninger


I Bamble kommune vurderes å gjøre endringer i kommuneadministrasjonen, som vil kunne innebære endring i ansvarsområdet for kommunalsjefstillingen.


Alle som blant annet skal arbeide med barn og unge i Bamble kommune, må fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.


Ihht. offentlighetsloven kan du be om at søknaden unntas offentlighet. Ønsket må begrunnes. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du bli kontaktet og få mulighet til å trekke søknaden.


Vil du vite mer om stillingen?

Ta gjerne kontakt med våre rådgivere i Skagerak Consulting, Øyvind Drangsland, tlf. 918 32 891 eller Anne Hilde Hals, tlf. 982 13 005. Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor arbeidsgiver. Kommunedirektør Geir Håvard Bjelkemyr-Østvang kan også kontaktes, tlf. 913 83 323.

Søknadsfrist: 02.04.2020