Detaljer

 • Bedrift
  Active People AS
 • Søknadsfrist
  12.08.2020
 • Sted:
  GRIMSTAD
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Rekruttering og bemanning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  AGDER
 • Arbeidssted:
  GRIMSTAD
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3027516
 • Se her for andre jobber fra Active People AS

Kommunalsjef kultur og oppvekst

Er du en strategisk og samlende toppleder som vil være med å styrke og videreutvikle Grimstad kommune sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere?

Kommunalsjefen har ansvar for å lede tjenesteområdene oppvekst og kultur. Dette innebærer planlegging, samordning, utvikling og administrasjon av kommunens tjenester innenfor områdene barnehage, grunnskole, voksenopplæring, flyktningetjeneste, PPT, spesialpedagoger i barnehager, kultur, bibliotek og kulturskole. Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og blir en viktig bidragsyter i styring og strategisk utvikling av kommunen.

Som kommunalsjef må du ha fokus på kontinuerlig forbedring av tjenestene innenfor sektoren.Kommunalsjefen skal lede og videreutvikle et tverrfaglig kompetansemiljø, hvor evnen til å spille på hverandre for å skape helhetlige løsninger må vektlegges. En sentral oppgave for kommunalsjefen vil være å videreutvikle gode tjenester innenfor sektorens økonomiske rammer. Sektoren har i dag i underkant av 600 årsverk. Det jobbes med strukturelle endringer, et omfattende arbeid som vil fortsette frem over i tid. Det vurderes også om det skal gjennomføres en organisasjonstilpasning med utgangspunkt i justert strategiplan, noe som kan påvirke stillingens omfang og innhold.

På nasjonalt og lokalt nivå har man fokus på å styrke samarbeidet på tvers av sektorer, både på system- og individ nivå. Seksjon for kultur- og oppvekst og helse- og omsorg ivaretar oppgaver av stor betydning for barn og unge i Grimstad og deres foresatte og familier. Seksjonene arbeider målrettet sammen for å utvikle barn og unges opplevelse av tillit, mestring, kompetanse og ferdigheter. Dette er avgjørende for deres muligheter, valg og mestringsstrategier, i eget liv og som bidragsyter i felleskapet.  Dette er et viktig arbeid hvor du vil ha en sentral rolle med å lede- og videreutvikle seksjonens tjenester tverrsektorielt.

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten vil bli offentliggjort (offentlighetsloven §25).

Kvalifikasjoner
 • Høyere relevant utdanning, gjerne på masternivå eller tilsvarende. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Erfaring i ett eller flere av sektorens faglige arbeidsfelt blir vektlagt
 • Solid ledererfaring fra komplekse virksomheter, da aller helst innen offentlig forvaltning. Det vektlegges at erfaringen innehar økonomiansvar, personalansvar, fagansvar og resultat- og utviklingsansvar
 • Erfaring fra større strukturelle endringsprosesser
Personlige egenskaper
 • Evne til å skape tillit og gode relasjoner
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsferdigheter
 • God gjennomføringsevne
 • Evne til strategisk tenkning
 • Evne til å se helhet
 • Etisk bevissthet
Vi tilbyr
 • En interessant og spennende jobb, der du får være med å gjøre en forskjell for barn og unge
 • En stilling der du skal bidra med å arbeide med de store linjene
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling