• Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4668036
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune
Ledig stilling

Gulen kommune

Kommunalsjef helse og omsorg

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

 Gulen kommune søker etter ein tillitsbyggande, allsidig og resultatorientert person som liker å arbeide med overordna planlegging, forvaltning og saksbehandling. Kommunalsjefen har eit heilskapleg leiaransvar, med økonomiansvar, personalansvar, fagansvar og utviklingsansvar. Stillinga inngår i kommunedirektøren si leiargruppe og byr på spennande oppgåver over fleire arbeidsfelt. 

Arbeidsområde for stillinga: 

 • I lag med kommunedirektøren si leiargruppe arbeide med overordna planlegging og strategi
 • Overordna økonomiansvar for helse- og omsorg
 • Samordning og koordinering av tenestene/oppgåvene innan helse og omsorg
 • Ansvar for sakshandsaming og iverksetjing av politiske vedtak innan helse og omsorg
 • Oppfølging av einingsleiarane innan pleie og omsorg
 • Legge til rette for og følgja opp fagutvikling
 • Ansvar for interkommunalt samarbeid som ligg til ansvarsområdet
 • Styre utviklingsprosjekt 

Ønskte kvalifikasjonar

 • Du har utdanning frå universitet eller høgskule, gjerne med helsefagleg kompetanse
 • God kjennskap til kommunal forvaltning
 • Gode munnlege og skriftlege norskkunnskapar. Tenestemålet i Gulen er nynorsk
 • Innsikt og erfaring med økonomi- og personalarbeid

Personlege eigenskaper

 • Vi søkjer ein tydeleg leiar med ein inkluderande leiarstil
 • Vi ynskjer deg som er beslutningsdyktig og resultatorientert
 • Du må ha gode kommunikasjonsevner og god relasjonskompetanse
 • Du må ha evne til gjennomføring
 • Du må kunne tenke heilskapleg, strategisk og langsiktig

Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar ved tilsetjinga

Anna

 • Tenestespråket i Gulen kommune er nynorsk
 • Tilsetjing etter gjeldande lover, føresegner og avtalar
 • For tilsetjing innan pleie og omsorg, PU, i skule og i barnehage, vert det stilt krav om politiattest
 • Vi gjer merksam på at søkjarlister med namn, kjønn, alder og noverande stilling er offentleg informasjon. Dersom søkjarar likevel ber om konfidensiell handsaming, og grunnen for å unnta offentleggjering ikkje vert godkjent, får søkjaren høve til å trekke søknaden sin før offentleggjering
 • Vi tar sikte på intervju i veke 26 og 27

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgåver i eit godt fagleg og sosialt miljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode kommunale forsikrings- og pensjonsordningar
 • Løn etter avtale

 

 

 

 

 

 • Bedrift
  Gulen kommune
 • Søknadsfrist
  27.06.2022
 • Bransje:
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Adresse:
  5966, EIVINDVIK
  GULEN
  Norge
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4668036
 • Se her for andre jobber fra Gulen kommune