Ledig stilling

Larvik kommune

Kognitiv terapeut

Offentlig forvaltning

Utlysning av 1 års vikariat som kognitiv terapeut

Vi søker etter en dedikert og velegnet kognitiv terapeut til mestringsteamet vårt ved avdeling Friskliv og mestring. Fag og riktig kompetanse, erfaringer og egnethet vektlegges

Avdelingen Friskliv og mestring tilbyr tjenester primært til personer over 18 år

Avdelingen består av et mestringsteam, et pårørendesenter, en frisklivssentral i nært samarbeid med folkehelsekoordinator 

Kvalifikasjoner:

Vi krever minimum 3 årig utdanning som sykepleier/vernepleier helst med videreutdanning i psykisk helse, krav om kognitiv utdanning og helst erfaring med å jobbe med kognitive metoder. Søker må kunne holde ulike kurs og tilby:

  • Assistert selvhjelp
  • Kurs i mestring av: Angst (KAM) sosial angst, agorafobi og panikkangst
  • KIB (belastninger)
  • Stressmestringskurs
  • Kognitiv korttidsterapi- innebærer 6 samtaler individuelt
  • Kortvarige samtaler ved livskriser

Vi benytter FIT (feedback informerte tjenester), det er derfor en fordel med kunnskap om denne metoden

Personlige egenskaper:

  • Søker må ha gode samarbeidsevner
  • Søker må være løsningsorientert og nytenkende
  • Søker må ha evne til jobbe selvstendig
  • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 

Viktig å vite før du starter hos oss
Som arbeidstaker i kommunen blir du ansatt på de vilkår, rettigheter og plikter som følger avtaler, reglementer og lover.

Mangfold er en styrke
Larvik kommune ser mangfold som en styrke. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke på ledige stillinger hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Kan bli ført opp på offentlig søkerliste
Vi gjør oppmerksom på at du som søker kan bli ført opp på offentlig søkerliste, selv om du har bedt om anonymitet. Dette blir du så fall varslet om.

Vise frem politiattest
Før du tiltrer må du legge frem politiattest uten merknader som har betydning for arbeidsforholdet.

Hvordan søke
Du må sende søknaden din elektronisk innen fristen via Webcruiter, og legge ved attester og vitnemål.

Hvorfor skal du velge Larvik kommune?
Som ansatt i Larvik kommune bidrar du til å løse viktige samfunnsoppdrag gjennom verdiene våre nysgjerrig, ærlig, raus og engasjert (NÆRE). Vi har ansvaret for tjenester som er helt sentrale i hverdagen til våre innbyggere. Byutvikling, barnehage, skole, helse, kultur, vann og brann – for å nevne noen. En stor kommune som Larvik tilbyr solide fagmiljøer, fokus på innovasjon og utvikling, og en mangfoldig prosjektportefølje – fra de helt store i hundremillionersklassen til de små og mer hverdagslige.

En jobb med mening, med mulighet til å utgjøre en forskjell – det får du hos oss!