Kjededirektør

Link International Norge AS

Konsulenter - Personal og -utvikling

Skala har 8 moderne lakk og bilskadeverksteder fra Sandane i nord til Kristiansand i sør, og er en del av bilkonsernet MyCar Group. Vi har en ambisiøs vekst- og utviklingsplan og søker en leder med kjedeerfaring. 

Som kjededirektør må du brenne for å videreutvikle våre eksisterende lokasjoner, samt ha et stort engasjement for å etablere nye. 

Teamet du skal lede er motiverte fagarbeidere med solid kompetanse. Dette reflekteres i høy score på våre medarbeiderundersøkelser. 

Vi søker deg med erfaring fra bilbransjen generelt og bilskadevirksomhet spesielt. Du har økonomisk forståelse og kan vise til resultater fra tidligere jobber. Du har det som skal til for å forstå et konkurransepreget, krevende marked, og kan stake ut kursen i en bransje i endring. I tillegg er du opptatt av mennesker, og har det som skal til for å løfte andre frem. 

Våre planer for videre vekst i volum, resultater og anlegg er ambisiøse, og vi har investert betydelig i mennesker, anlegg og verktøy til oppretting og lakkering. Våre eiere har vilje og evne for å investere i videre vekst.

Oslo-området er et prioritert område for videre vekst. Ditt arbeidssted vil derfor være i et av våre lokaler i Oslo, Asker eller Moss.

Stillingen er en del av ledergruppen i MyCar Group, og rapporterer til administrerende direktør.

 Dette blir dine primære arbeidsoppgaver:

 • Budsjett-, resultat- og personalansvar.
 • Integrasjon av kjedekonseptet i eksisterende og nye lokasjoner.
 • Utvide kjeden med nye lokasjoner i de største byene i Norge (med eller uten eierskap).
 • Utarbeide og implementere strategi- og markedsplaner.
 • Bistå og støtte våre ledere i arbeidet med å nå selskapets målsettinger. 
 • Forhandle og reforhandle avtaler med leverandører og forsikringsselskaper.
 • Være en pådriver for sikre bilskadereparasjoner, bærekraft og miljøsertifiseringer.
 • Arbeide for økt interesse for rekruttering til skade- og lakkfaget, og synliggjøre Skala som en attraktiv arbeidsplass på relevante arenaer.
 • Videreutvikle samarbeidet mellom lokasjonene, og samspillet mellom lakk- og karosseriavdelingene. 
 • Samhandle og samarbeide med våre bruktbil- og dekkforretninger.
 • Aktiv tilstedeværelse på våre lokasjoner, hos partnere og leverandører.

 Vi ønsker at du har:

 • Økonomisk og teknisk forståelse (relevant utdanning og erfaring)
 • Dokumenterte resultater fra ledelse og forhandlinger.
 • Erfaring fra, og interesse for bilbransjen.
 • Gode fremstillingsevner på norsk, både skriftlig og muntlig.
 • Gode datakunnskaper på brukernivå og erfaringer med Office 365. Spesielt Excel.
 • Evne til å jobbe selvstendig.
 • Høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringskraft.

 Hva er våre ansatte opptatt av?

Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Derfor er vi opptatt av hva våre lokasjonsledere tenker rundt rollen som kjededirektør. En intern undersøkelse gir følgende punkter: 

 En god kjededirektør er:

 • Samarbeidsorientert.
 • Etterrettelig og holder avtaler.
 • Lojal til fattede beslutninger.
 • En god lytter.
 • Tar hensyn til ansattes ønsker og ideer.
 • Evner å ta beslutninger og å stå for dem.
 • Fremsnakker de ansatte og Skala.
 • Ser og heier på gode prestasjoner.
 • Tar tidlig tak i konflikter, og er løsningsorientert.  

 Vi tilbyr:

 • En spennende stilling i et solid selskap med omfattende vekstambisjoner.
 • Et positivt miljø med høy kompetanse om bilskadereparasjoner og lidenskap for bil.
 • Mulighet til å forme egen arbeidsplass og egne arbeidsoppgaver.
 • Konkurransedyktig, resultatbasert lønn med gode forsikrings- og pensjonsordninger.
 • Firmabil – selvfølgelig!
 • Gode utviklingsmuligheter i konsernet.