Detaljer

Spørsmål rettes til

Linda Seilskjær Frydendal
tlf: 371 99 695


Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Kirkeverge/daglig leder

Tvedestrand kirkelige fellesråd lyser ut stilling som kirkeverge og daglig leder av Tvedestrand kirkelige fellesråd. Stillingen lyses ut i 100 %.

Tvedestrand kommune, Sørlandets smilehull og bokbyen ved Skagerak, er en liten sørlandskommune med ca. 6000 innbyggere. Tvedestrand ligger sentralt på Sørlandet med ca. 3 timers kjøretid til Oslo, 1 time til Kristiansand og 15 min til Arendal. Kommunen har full barnehagedekning.

Du kan lese mer om Tvedestrand kommune på kommunens hjemmeside www.tvedestrand.kommune.no

I Tvedestrand kommune er det tre menigheter, Dypvåg, Holt og Tvedestrand. Dypvåg er kystmenigheten med egen middelalderkirke og kirkegård. Holt menighet har to kirker, middelalderkirken på Holt og kirkebygg i Laget, begge med tilknytning til kirkegård.

Tvedestrand menighet er sentrumsmenighet med kirkebygg midt i byen. Kirkegården ligger ca. 2 km fra kirken i tilknytning til et lite kapell. På Tvedestrand kirkegård er det tilrettelagt for minnelund, både anonym og med mulighet for merking, samt muslimsk gravplass.

For mer informasjon om arbeidet og aktivitetene i menighetene: se menighetenes egne facebooksider.

Kirkekontoret, som ligger i sentrum, har en dyktig stab bestående av to kirketjenere, saksbehandlere, trosopplærer og organist, kantor, to sokneprester og er prostesete for Aust-Nedenes prosti.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet og drift av menighetskontoret
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet
 • Økonomisk og administrativt lederansvar
 • Sekretær og saksbehandler for fellesrådet, oppfølging og effektuering av vedtak - Ansvar for drift og vedlikehold av kirker og kirkegårder
Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning eller relevant realkompetanse innen administrasjon, ledelse og økonomi tilsvarende minimum 3 års utdanning på universitet/ høyskolenivå.
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering
 • Personal og økonomierfaring
 • Kunnskap, interesse og erfaring med vedlikehold, forvaltning og bevaring av kirkebygg
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper
 • Gode lederegenskaper.
 • Engasjement for kirken sin plass og verdi i lokalsamfunnet.
 • Initiativrik, lyttende og løsningsorientert.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Gode datakunnskaper.
 • Evne til å arbeide selvstendig Evne til å finne eksterne finansieringsmuligheter og søke disse til vedlikeholdsarbeidet på våre kirkebygg.

Vi tilbyr
 • En variert, utfordrende og meningsfull lederstilling.
 • Lønn etter avtale.
 • Forsikringsordninger gjennom KLP
 • Pensjonsordning gjennom KLP
 • Kollegafellesskap på prostinivå, bispedømmenivå og landsnivå.

Annet

 • Kirkevergen må være medlem av Den norske kirke og være lojal til Den norske kirkes grunnverdier og visjon.
 • Inneha sertifikat og disponere bil.
 • Tiltredelse: Snarest
 
Registrer deg på Karriere.no
 • Karriere Jobbmatch
 • Bedrifter ser relevante kandidater
 • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
 • Du velger selv din synlighet
 • Over 90.000 registrerte kandidater