Kirketjener

Den Norske Kirke i Lødingen

Religiøse organisasjoner, Medlemsorganisasjoner

Kirketjener 45% stilling

Vi søker etter en ansvarsfull og pliktoppfyllende medarbeider som kan utføre tjenester ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arrangementer. Til jobben hører også renhold av kirkebygg og enklere vedlikeholdsarbeider.

Du må være fleksibel og kunne trives med arbeid på kveldstid og helligdager.

Den som tilsettes må fungere godt i møte med mennesker i glede og sorg og gjerne ha god kjennskap til kirkas liv og aktiviteter.

Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet til Lødingen og Vestbygd kirke. I tillegg kommer mindre vedlikeholdsoppgaver på soknets øvrige bygg.

Den som tilsettes må framlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

Se full utlysningstekst på Lødingen kirkelige fellesråds hjemmeside; https://kirken.no/nb-no/fellesrad/lodingen/

Ta kontakt med kirkeverge Herbjørg Bjørstad tlf. 76 98 66 29 / 915 60 244
epost: herbjorg.bjorstad@lodingen.kommune.no

Søknadsfrist 19.09.2021

Søknad med CV, referanser og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes:
kirkeverge@lodingen.kommune.no

eller
Lødingen Kirkekontor
Boks 83, 8411 Lødingen