Karriererådgiver

Din Utvikling avd Karmøy

Konsulenter og frie yrker

Dette er en kompetanselisting som forteller noe om hvilken kompetanse som finnes i bedriften. Den kan ikke søkes på nå, men du kan legge igjen et HINT for å vise din interesse.

Din Utvikling er et verdistyrt selskap. Våre verdier er førende for våre beslutninger samtidig som de styrer våre handlinger i møte med hverandre og ikke minst i møte med våre kunder og samarbeidspartnere.

 

MED INDIVID OG ORGANISASJON MOT FREMTIDENS NÅTID!

Disse syv ordene beskriver det vi i Din Utvikling ønsker å oppnå; vi bygger broen mellom medarbeider/arbeidssøker og arbeidsgiver som gjør at den fremtiden vi ønsker skapes allerede i dag!

VÅRE MEDARBEIDERE

Nøkkelen til gode resultater ligger i å ha de rette medarbeiderne. Bakgrunnen og erfaringen til våre dyktige konsulenter og karriererådgivere er bred og variert, og de har alle en verdifull kompetanse å tilføre selskapet. Din Utvikling er et selskap i stadig vekst. Vi har per i dag rundt 200 medarbeidere som utfører oppdrag for oss i ulike funksjoner.