Detaljer

 • Bedrift
  Skatteetaten
 • Søknadsfrist
  05.11.2020
 • Sted:
  SANDVIKA
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  SANDVIKA
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3224316
 • Se her for andre jobber fra Skatteetaten

Jurister søkes til internasjonale forhandlinger i internprisingssaker (MAP/APA)

Avdeling Storbedrift har ansvar for å sikre riktig fastsetting av skatt og merverdiavgift i Norges største konsern. Ansvaret omfatter også petroleumsskatteregimet og særskatteregimene for kraft og rederi. Avdelingen har videre et nasjonalt ansvar for saker og internasjonale avtaler om fastsetting av fortjeneste i multinasjonale konsern (internprising). 

MAP/APA seksjonen er en del av Storbedrift og består av ca. 10 medarbeidere. Seksjonen har nasjonalt ansvar for å behandle internasjonale skattetvister om allokering av skattepliktig overskudd i internasjonale konsern (internprising) etter skatteavtalenes Mutual Agreement Procedure (MAP). Dette er en ordning der internasjonale skattetvister søkes løst på myndighetsnivå. Seksjonen har også et nasjonalt ansvar for å inngå internasjonale avtaler om forhåndsgodkjenning av skattemessige transaksjonspriser i konsern - såkalte Advance Pricing Agreements (APA). En gruppe medarbeidere i seksjonen har spesialiserte oppgaver innen fagområdet verdsettelse. 

Basert på spesialkompetansen seksjonen har, er den tillagt roller som bidragsyter internt i etaten og overfor Finansdepartementet, samt deltaker i internasjonalt arbeid.

Til forhandlerteamet i seksjonen søker vi etter 1-2 jurister med god kunnskap og erfaring innenfor internprising, internasjonal bedriftsbeskatning og skatteavtaler. Som jurist i MAP/APA seksjonen vil du bli involvert i samfunnsaktuelle og utfordrende skattesaker som gjelder globale virksomheters tilordning av skattepliktig overskudd mellom selskaper og land. Du vil også samhandle tett med andre lands skattemyndigheter innenfor rammen av MAP/APA prosessene og med fagmiljøer i Finansdepartementet og Skattedirektoratet.  

For å ivareta vårt samfunnsansvar og bidra til å bekjempe Covid-19, følger Skatteetaten til enhver tid de nasjonale helsemyndighetenes råd. 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Arbeidsoppgaver
 • forberede internprisingssaker for MAP og APA prosesser med andre stater; selvstendig og gjennom tverrfaglig samarbeid i grensesnittet jus/økonomi      
 • delta i forhandlinger med andre lands myndigheter 
 • dialog med selskaper/konsern og deres representanter/rådgivere   
 • bidra til å utvikle regelverk og retningslinjer om MAP og APA prosesser   
 • samarbeide med etatens øvrige enheter og fagmiljøer og internasjonale skattemiljøer  
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen/master i rettsvitenskap med gode eksamensresultater   
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk   
 • god kompetanse og minimum fire års relevant erfaring fra arbeid med internprisingsspørsmål og/eller internasjonal bedriftsbeskatning og skatteavtaler
Personlige egenskaper
 • evne til raskt å sette deg inn i nye problemstillinger og tenke helhetlig   
 • høy arbeidskapasitet og leveranseevne 
 • evne til å arbeide selvstendig    
 • gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide i tverrfaglige team og prosesser   
 • god forretningsforståelse og gode analytiske evner   
 • gode kommunikasjonsevner og god til å finne omforente løsninger   
Vi tilbyr
 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker   
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø   
 • kompetanseutvikling   
 • fleksitid og betalt overtid    
 • trening i arbeidstiden   
 • en raus personalpolitikk   
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes som seniorskattejurist (kode1501) fra kr 650 000 – kr 850 000 avhengig av kvalifikasjoner. For særskilt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

De første seks månedene regnes som prøvetid. Noe reisevirksomhet må påregnes.