• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  BODØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  BODØ
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4088592
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Jurist - tilsyn

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?
 
Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Nå trenger vi en jurist til å følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Utlysningen gjelder et vikariat i 2022. Ønsket oppstartsdato er 01.01.2022, eller oppstartsdato iht. evt. oppsigelsesfrist, senest 01.03.2022.
 
Som jurist i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv. Vi søker etter deg som trives med saksbehandling, veiledning og kvalitetssikring i tett samhandling med kolleger – både jurister og inspektører. Om du i tillegg er en som tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide, vil vi gjerne høre fra deg.
 
Stillingen har kontorsted i Bodø, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Nord (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og Svalbard). Seksjonen arbeider per i dag med tilsyn innen bygg, anlegg og bergarbeid, hvor hovedfokus er å påvirke virksomhetenes helse- og sikkerhetsarbeid. Seksjonen jobber også med veiledning mot utførende virksomheter, byggherrer og bransjeorganisasjoner. På kontoret i Bodø er det kolleger fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med jurister og inspektører. Som jurist i tilsynsavdelingen må du påregne å utføre oppgaver for flere seksjoner. Jobben innebærer noe reising.

Arbeidsoppgaver:

 • saksbehandling innen Arbeidstilsynets myndighetsområder
 • utarbeide anmeldelser og tilrådning om straff
 • utarbeide overtredelsesgebyr
 • i noe grad delta i tilsyn
 • kvalitetssikring og oppfølging av rutiner
 • veiledning internt og eksternt
 • bidra i internt opplærings- og utviklingsarbeid
 • utredninger og arbeid med høringer
 • noe regelverksarbeid

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over er ønskelig
 • erfaring innen arbeidsrett og/eller strafferett er ønskelig
 • erfaring fra saksbehandling, veiledning og kontroll er ønskelig
 • kunnskap om forvaltningsloven og offentleglova 
 • kunnskap om - og erfaring med arbeidsmiljøloven
 • kunnskap om - og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper:

 • har evne og lyst til å jobbe som jurist i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel

Vi tilbyr:

 • lønn som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr 515 000 til kr 730 000.
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
 
Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  30.09.2021
 • Sted:
  BODØ
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  NORDLAND
 • Arbeidssted:
  BODØ
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4088592
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet