Detaljer

 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  21.10.2020
 • Sted:
  FINNSNES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  FINNSNES
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3202367
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Jurist - tilsyn

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi følger opp at virksomheter ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet.

Som jurist i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv. Tilsyn og veiledning er rettet mot organisatoriske og psykososiale forhold, ergonomi, teknisk sikkerhet, kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser og forebygging av ulykker. Vi søker etter deg som trives med saksbehandling, veiledning og kvalitetssikring i tett samhandling med kolleger – både jurister og inspektører. Om du i tillegg er en som tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide vil vi gjerne høre fra deg.

Stillingen har i utgangspunktet kontorsted på Finnsnes, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Nord (Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark, Svalbard). Kontorplassering i Bodø eller Tromsø kan vurderes nærmere for søkere som ønsker det. Seksjonen består av ansatte med ulik fagbakgrunn som pr. i dag arbeider hovedsakelig innen industri, jord- og skogbruk, akvakultur, oppfølging av arbeidsulykker og asbest. Ved kontoret på Finnsnes er det kolleger fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med jurister og inspektører. Jobben innebærer noe reising. Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig, vikariatet vil være frem til september 2021.

 

Arbeidsoppgaver
 • saksbehandling innen Arbeidstilsynets myndighetsområder
 • utarbeide anmeldelser og tilrådning til straff ved oppfølging av arbeidsulykker
 • i noe grad delta i tilsyn
 • kvalitetssikring og oppfølging av rutiner
 • veiledning internt og eksternt
 • bidra i internt opplærings- og utviklingsarbeid
 • utredninger og arbeid med høringer
 • noe regelverksarbeid
Kvalifikasjoner
 • juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over er ønskelig
 • erfaring innen arbeidsrett og/eller strafferett er ønskelig
 • erfaring fra saksbehandling, veiledning og kontroll er ønskelig
 • kunnskap om forvaltningsloven og offentligloven er ønskelig
 • kunnskap om og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)
Personlige egenskaper
 • har evne og lyst til å jobbe som jurist i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel
Vi tilbyr
 • lønn som rådgiver (kode 1434)i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 515 000 til kr 650 000.
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.