• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  26.05.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796479
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Jurist - Nasjonal seksjon for tilsyn

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Vi i Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø.
I nasjonal seksjon i avdeling for tilsyn søker vi nå etter en jurist.

Nasjonal seksjon for tilsyn er en av flere seksjoner i Avdeling for tilsyn. Seksjonen har som hovedoppgave å utvikle tilsynsstrategi, metode- og verktøy. Videre har seksjonen ansvaret for planlegging, oppfølging og rapportering av forebyggende tilsynsvirksomhet, og skal bidra med utvikling av avdelingens internkontroll. Seksjonen har også det nasjonale koordinatoransvaret for tilsynsaktiviteter og bransje- og partssamarbeid på nasjonalt nivå. Seksjonens medarbeidere har kontorsted ved ulike tilsynskontor i landet. Samarbeid skjer i hovedsak ved bruk av ulik samhandlingsteknologi, og oppgaveløsningen krever noe reising.

Nasjonal seksjon skal nå styrke laget med en ny kollega. Som jurist i seksjonen vil du få arbeide med spennende utfordringer i et miljø med høy faglig kompetanse og dyktige medarbeidere. Du vil arbeide med juridiske problemstillinger relatert til store deler av regelverket som Arbeidstilsynet forvalter, og du vil bidra med å utvikle gode tilsynsstrategier i våre tilsynsaktiviteter som skal bidra til godt og trygt arbeidsmiljø i ulike næringer og overfor ulike arbeidsutøvere. Du vil få ansvaret for å koordinere avdelingens høringssvar, organisere og lede juristmøter i avdelingen, og gi juridisk støtte til utvikling av arbeidsprosesser og retningslinjer slik at Arbeidstilsynet gjennomfører enhetlige og effektive tilsyn med riktig reaksjon- og sanksjonsbruk.

Vi søker etter deg som vil jobbe i en etat med et spennende samfunnsoppdrag, som trives i et miljø med variert fagbakgrunn, og som aktivt vil bidra med å løse seksjonens oppgaver i tett samarbeid med andre i Arbeidstilsynet. Noe samarbeid med eksterne samarbeidsparter må også påregnes.  Du må like å ta initiativ, jobbe strukturert og ha gode relasjons- og samarbeidsegenskaper.

Arbeidssted er satt til Trondheim, men for særlig kvalifiserte søkere kan annet kontorsted være aktuelt.

Vi ønsker tiltredelse så snart som mulig.        

Arbeidsoppgaver:

Som jurist har du varierte og spennende oppgaver, blant annet skal du bidra med

 • forvaltning av styringsdokumenter for tilsyn
 • internkontroller
 • juridiske avklaringer for tilsyn
 • koordinere avdelingens juristnettverk
 • veiledning internt og eksternt
 • opplæring av jurister og inspektører i juridiske tema
 • juridiske utredninger og arbeid med høringer
 • noe regelverksarbeid 

Kvalifikasjoner:

 • juridisk embetseksamen (cand.jur.) eller master i rettsvitenskap
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over
 • erfaring fra saksbehandling
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • erfaring fra fagområdene arbeidsrett og/eller strafferett er ønskelig
 • erfaring med veiledning og kontroll er ønskelig
 • erfaring fra helse-, miljø og sikkerhetsarbeid er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • har evne og lyst til å jobbe som jurist i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • har god pedagogisk formidlingsevne
 • jobber systematisk og er god til å prioritere og styre egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel
 • evner å analysere og vurdere konsekvenser av endringer

Vi tilbyr:

 • lønn som seniorrådgiver (kode 1364) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, innenfor kr. 550 000 – 730 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  26.05.2021
 • Sted:
  TRONDHEIM
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TRØNDELAG
 • Arbeidssted:
  TRONDHEIM
 • Land:
  NO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796479
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet