Juridisk rådgiver/seniorrådgiver

Sjøfartsdirektoratet - Hovedkontor

Offentlige tjenester og forvaltning

Sjøfartsdirektoratet skal bidra til å sikre Norges posisjon som en ledende sjøfartsnasjon. Sjøfartsdirektoratet og det norske flagget er sterke merkevarer med positivt omdømme. Vi skal forsvare og styrke denne posisjonen.

Oppdraget vårt er å arbeide for høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier, og målet er at alle skipsarbeidere skal komme trygt hjem etter endt seilas. Sjøfartsdirektoratet er opptatt av å finne gode løsninger på globale utfordringer, og er aktive i FNs sjøfartsorganisasjon IMO og relevante EU-fora. Regelverksavdelingen er en viktig del av dette arbeidet. 

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er lagt til regelverk og avtaler som er en underavdeling i Avdeling for regelverk og internasjonalt arbeid.
Underavdelingen koordinerer og utfører regelverksarbeid i Sjøfartsdirektoratet. Dette innebærer blant annet å gjennomføre internasjonale regler i forskrifter, utarbeide nasjonale regler for skip og skipsarbeidstakere og dessuten å gi innspill til høringer fra andre offentlige etater. Underavdelingen forbereder også saker som Nærings- og fiskeridepartementet skal arbeide videre med. Underavdelingen følger opp brudd på regelverket med lovbruddsgebyr eller melder fra om brudd til politiet. Vi uttaler oss også til politiet i forbindelse med mulige straffesaker når det gjelder brudd på lovene som Sjøfartsdirektoratet forvalter. Underavdelingen har dessuten ansvaret for å koordinere Sjøfartsdirektoratets avtaler med offentlige etater, klasseselskaper og tilsynsmyndigheter i andre land.

Kvalifikasjoner:

Stillingen krever cand.jur.-grad eller master i rettsvitenskap. Fordypning eller erfaring fra sjørett, internasjonal
rett eller EU-rett er ønskelig. Erfaring fra maritim virksomhet, offentlig forvaltning, regelverksarbeid eller straffeområdet er ønskelig. Du må også ha svært god framstillingsevne på norsk, og god på engelsk. Nyutdannede jurister kan også søke.

Personlige egenskaper:

Du har god evne til å finne problemstillingen og finne passende løsninger, gjerne i samarbeid med andre. Du må være nøyaktig i ditt arbeid og ha god gjennomføringsevne. Videre er det viktig for oss at du bidrar til et godt arbeidsmiljø.    

Vi tilbyr:

Sjøfartsdirektoratet kan tilby et godt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og erfaring fra regelverksutvikling. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling.

Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse. Stillingen er lønnet etter kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ, for rådgiver kr. 487 000 - 583 000 brutto i året og for seniorrådgiver kr. 541 300 - 691 000 brutto i året. Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Om du melder ifra om du er i en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt til statistikkformål (anonymisert). Les mer her.

 
Opprett gratis bedriftsprofil:
  • Legg ut alle dine ledige jobber
  • Bestill annonsering i alle kanaler
  • Motta søknader ett sted
Oppgrader om du ønsker flere verktøy:
  • Profesjonell søknadshåndtering
  • Jobbmatch - 100.000+ kandidater
  • Integrasjoner med HR og fag-systemer