Detaljer


Juridisk rådgiver - fast stilling og vikariat

Avdeling Regelverk og internasjonalt arbeid søker etter juridiske rådgivere/seniorrådgivere, en fast stilling og et vikariat. 

Sjøfartsdirektoratet er en framoverlent sjøfartsadministrasjon i en næring som stadig utvikler ny og mer miljøvennlig teknologi. Oppdraget vårt er å arbeide for høy sikkerhet for liv, helse, miljø og materielle verdier, og målet er at alle skipsarbeidere skal komme trygt hjem etter endt seilas. Sjøfartsdirektoratet er opptatt av å finne gode løsninger på globale utfordringer, og er aktive i FNs sjøfartsorganisasjon IMO og relevante EU-fora. Regelverksavdelingen er en viktig del av dette arbeidet. 

Arbeidsoppgaver

Regelverk og avtaler er en underavdeling i Avdeling for regelverk og internasjonalt arbeid. Underavdelingen koordinerer og utfører regelverksarbeid i Sjøfartsdirektoratet. Dette innebærer blant annet å gjennomføre internasjonale regler i forskrifter, utarbeide nasjonale regler for skip og skipsarbeidstakere og dessuten å gi innspill til høringer fra andre offentlige etater. Underavdelingen forbereder også saker som Nærings- og fiskeridepartementet skal arbeide videre med.

Underavdelingen følger opp brudd på regelverket med lovbruddsgebyr eller melder fra om brudd til politiet. Vi uttaler oss også til politiet i forbindelse med mulige straffesaker når det gjelder brudd på lovene Sjøfartsdirektoratet forvalter. Underavdelingen har dessuten ansvaret for å koordinere Sjøfartsdirektoratets avtaler med offentlige etater, klasseselskaper og tilsynsmyndigheter i andre land. 

Kvalifikasjoner

Du må ha cand.jur.-grad eller master i rettsvitenskap. Fordypning eller erfaring fra sjørett, internasjonal rett eller EU-rett er ønskelig. Erfaring fra maritim virksomhet, offentlig forvaltning, regelverksarbeid eller straffeområdet er ønskelig. Du må også ha svært god framstillingsevne på norsk, og god på engelsk. Nyutdannede jurister kan også søke.  

Personlige egenskaper

Du har god evne til å finne problemstillingen og finne passende løsninger, gjerne i samarbeid med andre jurister og andre yrkesgrupper. Du må være nøyaktig i ditt arbeid og ha god gjennomføringsevne. Videre er det viktig for oss at du bidrar til et godt arbeidsmiljø.    

Vi tilbyr

Sjøfartsdirektoratet kan tilby et godt fagmiljø med spennende arbeidsoppgaver og erfaring fra regelverksutvikling. Du vil få samarbeide med kollegaer med et høyt kompetansenivå i et bredt fagmiljø, noe som gir gode muligheter for tverrfaglig læring og utvikling. Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Stillingen er lønnet etter kvalifikasjoner i statens lønnsregulativ, for rådgiver kr. 472 000 - 573 000 brutto i året og for seniorrådgiver kr. 532 300 - 679 500 brutto i året
Vi har fleksibel arbeidstid og gode pensjons- og låneordninger i Statens pensjonskasse 

Sjøfartsdirektoratet praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike grunner ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere. Om du melder ifra om du er i en av disse kategoriene kan opplysningene bli brukt til statistikkformål (anonymisert). Les mer her.