Ledig stilling

Arbeidstilsynet

IT testleder

Offentlig forvaltning

Arbeidstilsynet er en etat under Arbeids- og inkluderingsdepartementet som jobber for et godt arbeidsliv i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til HMS. Vårt mål er at alle som jobber i Norge skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet har ambisjoner om å være blant de beste offentlige aktører i Norge på digitale løsninger og gjennomfører en fornyelse av store deler av systemporteføljen for å kunne bedre utføre vårt samfunnsoppdrag. Målet er å digitalisere arbeidsprosesser i alle ledd og utvikle gode løsninger for både våre interne brukere og virksomheter. Våre fast ansatte og konsulenter utgjør et av de største og spennende IT-miljøene i Trondheim. Total utgjør dette miljøet over 60 medarbeidere.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Som testleder hos Arbeidstilsynet vil du bidra til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag ved å utvikle nye og fleksible løsninger basert på Microsoft teknologi og skyplattformen AWS (Amazon Web Services). Hos Arbeidstilsynet har vi et sterkt fokus på innovasjon og bruk av ny teknologi og vil derfor at du ønsker å tilegne deg ny kompetanse og bidra til vårt voksende fagmiljø.

Hos Arbeidstilsynet etablerer vi tverrfaglige team med forretningssiden, som praktiserer smidig utvikling med DevOps metodikken. Det er høy prioritet på deling av informasjon og gjennomsiktighet på tvers av fagfelt og avdelingsnivå for å oppnå en bra arbeidsprosess og kvalitet i løsningene.
Vi ønsker en kultur og miljø som har fokus på kontinuerlig forbedring og søker derfor personer som ønsker å bidra til å stadig forbedre vår arbeidshverdag. 

Arbeidsoppgaver:

Lede, administrere, planlegge og koordinere gjennomføringen av testaktiviteter i prosjekt eller forvaltningsleveranser

 • Ansvar for utarbeidelse av test- og testdatastrategi, samt sikre behov og planer for testmiljøer
 • Bidra til at testspesifikasjoner, testcase og testscript blir utarbeidet
 • Bidra med videreutvikling av testmetodikk, testverktøy og rammeverk
 • Ansvar for etablering og forvaltning av gode og relevante testdata
 • Bidra aktivt i enhetens fagmiljø
 • Bidra med rådgivning, veiledning og opplæring i forhold til testfaget

Kvalifikasjoner:

 • Må ha relevant utdannelse innen IT– minimum bachelorgrad. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Må ha erfaring med teststrategi, testdesign og utarbeidelse av testspesifikasjoner
 • Må ha erfaring og kompetanse på planlegging og ledelse av test både i prosjekt og utviklings- og tverrfaglige team
 • Bør være sertifisert innenfor test (ISTQB/CSTE)
 • Bør ha erfaring med smidig utvikling, automatisert testing, testdrevet utvikling og kontinuerlig integrasjon
 • Erfaring fra både funksjonell og teknisk testing av moderne IT-løsninger som vil være skybaserte er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsker en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • er opptatt av kvalitet i leveransen og tar ansvar, er løsningsorientert og kan være en pådriver. 
 • innehar gode kommunikasjons - og samarbeidsevner, og har en evne til å arbeide selvstendig og strukturert og sammen med andre 
 • har evne til å ta initiativ og være proaktiv, samt at du har evne til å takle endringer og omstillinger.
 • har lysten på å lære og dele kunnskap med dine kolleger. 
 • har evne til raskt å sette seg inn i oppdraget og problemstillinger knyttet til fagområdet

Vi tilbyr:

Hos oss får du:

 • stilling og lønn som rådgiver/seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ.
  Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr. 500 000 til kr. 850 000.
  For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • gunstig lån og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no
 • gode ordninger: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde og engasjerte kollegaer.
 • fokus på kontinuerlig kompetansebygging via kurs og sertifiseringer.
 • forutsigbar og fleksibel arbeidstid. Inkluderer trening i arbeidstiden.
 • romslige lokaler sentralt i Trondheim sentrum.

  Viktig å vite før du søker
  Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.

  Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.
  Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.