Ledig stilling

Arbeidstilsynet

IT systemadministrator

Offentlig forvaltning

Arbeidstilsynet er en etat under Arbeids- og inkluderingsdepartementet som jobber for et godt arbeidsliv i Norge. Vårt samfunnsoppdrag er å følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til HMS. Vårt mål er at alle som jobber i Norge skal ha et godt og sikkert arbeidsmiljø.

Arbeidstilsynet har ambisjoner om å være blant de beste offentlige aktører i Norge på digitale løsninger og gjennomfører en fornyelse av store deler av systemporteføljen for å kunne bedre utføre vårt samfunnsoppdrag. Målet er å digitalisere arbeidsprosesser i alle ledd og utvikle gode løsninger for både våre interne brukere og virksomheter. Våre fast ansatte og konsulenter utgjør et av de største og spennende IT-miljøene i Trondheim. Total utgjør dette miljøet over 60 medarbeidere.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Som systemadministrator hos Arbeidstilsynet vil du bidra til å oppfylle vårt samfunnsoppdrag ved å utvikle nye og fleksible løsninger basert på Microsoft teknologi og skyplattformen AWS (Amazon Web Services). Arbeidstilsynet har en moderne og kompleks infrastruktur med egenutviklede fagsystemer og standardapplikasjoner som du vil være med å drifte, forvalte og utvikle.

Hos Arbeidstilsynet har vi et sterkt fokus på innovasjon og bruk av ny teknologi og vil derfor at du ønsker å tilegne deg ny kompetanse og bidra til vårt voksende fagmiljø.

Arbeidstilsynet har etablert tverrfaglige team sammen med forretningssiden, som praktiserer smidig utvikling med DevOps metodikken. Det er høy prioritet på deling av informasjon og gjennomsiktighet på tvers av fagfelt og avdelingsnivå for å oppnå en bra arbeidsprosess og kvalitet i løsningene. Vi ønsker en kultur og miljø som har fokus på kontinuerlig forbedring og søker derfor personer som ønsker å bidra til å stadig forbedre vår arbeidshverdag. 

Arbeidsoppgaver:

 • Drift og vedlikehold av infrastruktur og applikasjoner både i sky og på lokal infrastruktur
 • Overvåking og sikring av stabil leveranse av IT-tjenester
 • Videreutvikling og forbedring av tekniske løsninger i driftsmiljøet
 • Delta i DevOps teams og prosjekter
 • Opparbeide og vedlikeholde dokumentasjon på infrastruktur og IT-løsninger

  Vi stiller krav til egenutvikling, og den som tilsettes må regne med å måtte bidra i andre oppgaver innen IT som også kan endre seg i takt med utviklingen.

Kvalifikasjoner:

 • Må ha relevant utdannelse innen IT– minimum bachelorgrad eller tilsvarende IT-utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Må ha evne og interesse for å tilegne seg kunnskap om ny teknologi.
 • Bør ha erfaring fra større IT-driftsmiljøer eller relevante prosjekter
 • Det er en fordel å ha jobbet med skyteknologi
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk er en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • er opptatt av stabile og robuste IT-tjenester og ønsker å yte god service
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • liker å jobbe i team sammen med andre, men kan også jobbe selvstendig og strukturert.
 • er opptatt av kvalitet i leveransen og tar ansvar, er løsningsorientert og engasjert.  
 • har lysten til å lære og dele kunnskap med dine kolleger for å bidra til å styrke fagmiljøet.
 • har lyst til å være med å påvirke arbeidsprosesser for å kunne bidra til vi jobber på en bedre og mer effektiv måte.  

Vi tilbyr:

Hos oss får du:

 • stilling og lønn som seniorkonsulent i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr. 500 000 til kr. 650 000.
  For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes
 • gunstig lån og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse: https://www.spk.no
 • gode ordninger: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • et godt og inkluderende arbeidsmiljø med stor takhøyde og engasjerte kollegaer.
 • fokus på kontinuerlig kompetansebygging via kurs og sertifiseringer.
 • forutsigbar og fleksibel arbeidstid. Inkluderer trening i arbeidstiden.

  Viktig å vite før du søker
  Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn.

  Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.
  Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Søkere vil bli kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.