IT Ingeniør

Kongsberg Gruppen

Annet

KONGSBERG IT fungerer som en fellestjeneste for Kongsberggruppen og dens forretningsområder. Funksjonen har i dag over 250 ansatte fordelt på flere lokasjoner, og har som oppgave å støtte forretningsområdenes ambisjoner om vekst og utvikling, samt bidra til sikker og effektiv drift av IT tjenestene. Som en konsekvens av KONGSBERG's vekstambisjoner vil KONGSBERG IT ha behov for å utvide teamet med en rekke stillinger.
Avdelingen IT Service Delivery og Team Dataflow & Automation har som ansvar å utvikle og vedlikeholde integrasjoner for forretningsprosesser i KONGSBERG. For å møte den økende arbeidsmengden, både for prosjekt og daglig operasjon, ønsker vi å styrke vår avdeling med:

IT ingeniør


Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle integrasjoner mot enterprise system
 • Utvikling og drift av integrasjoner i sky (Azure)
 • Utvikling og drift av integrasjoner med on-prem integrasjonsverktøy (Biztalk)
 • Utvikling og administrasjon av SQL Server

 

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Høyere relevant utdanning på universitets-høyskolenivå
 • Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Erfaring med store integrasjonsmiljø er ønskelig og utvikling av integrasjoner i sky-og hybride miljø er foretrukket.

 

Du er:

 • En person med gode analytiske evner og ferdigheter innen feilsøking
 • Positiv, robust, tolerant og samarbeidsvillig
 • Selvstendig, profesjonell og fokusert på kvalitet
 • Fokusert på krav og forventninger fra forretningen
 • Komfortabel med å jobbe i et krevende, utfordrende, variert og internasjonalt miljø
 • God i språklig formuleringsevne og behersker engelsk både skriftlig og muntlig

 

Hva vil kan tilby deg:

 • Konkurransedyktig lønn og fordeler
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt miljø
 • Fleksible arbeidstider og ferieordninger
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Et inspirerende jobbmiljø

Stillingen krever at du må kunne sikkerhetsklareres av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Søknader behandles fortløpende