IT Ingeniør

Kongsberg Gruppen

Annet

KONGSBERG IT fungerer som en fellestjeneste for Kongsberggruppen og dens forretningsområder. Funksjonen har i dag over 250 ansatte fordelt på flere lokasjoner, og har som oppgave å støtte forretningsområdenes ambisjoner om vekst og utvikling, samt bidra til sikker og effektiv drift av IT tjenestene. Som en konsekvens av KONGSBERG's vekstambisjoner vil KONGSBERG IT ha behov for å utvide teamet med en rekke stillinger.

Avdelingen IT Service Delivery og Team Dataflow & Automation har som ansvar å utvikle og vedlikeholde støttesystemer for forretningsprosesser i KONGSBERG. For å møte den økende arbeidsmengden, både for prosjekt og daglig operasjon, ønsker vi å styrke vår avdeling med:

IT ingeniør


Arbeidsoppgaver:

 • Full stack .NET webutvikler for videreutvikling og vedlikehold av vår egenutviklede programvare portefølje.
 • Følge opp krav og ønsker fra forretningen og gjøre om dette til tekniske spesifikasjoner.
 • 3.linje support av eksisterende programvare portefølje.

 

Kvalifikasjoner og erfaring:

 • Høyere relevant utdanning på universitets-høyskolenivå
 • Erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Erfaring med utvikling mot ERP system er ønskelig
 • Erfaring med følgende er ønskelig:
  • Angular
  • ASP.NET
  • React
 • Erfaring fra følgende arbeidsmetodikk er ønskelig:
  • Smidig utvikling
  • Git
  • Peer code review
  • Continuous integration
  • oContinuous delivery

Du er:

 • En person med gode analytiske evner og ferdigheter
 • Positiv, robust, tolerant og samarbeidsvillig
 • Selvstendig, profesjonell og fokusert på kvalitet
 • Fokusert på krav og forventninger fra forretningen
 • Komfortabel med å jobbe i et krevende, utfordrende, variert og internasjonalt miljø
 • God i språklig formuleringsevne og behersker engelsk både skriftlig og muntlig

 

Hva vil kan tilby deg:

 • Konkurransedyktig lønn og fordeler
 • Gode utviklingsmuligheter i et internasjonalt miljø
 • Fleksible arbeidstider og ferieordninger
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Et inspirerende jobbmiljø

Stillingen krever at du må kunne sikkerhetsklareres av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

Søknader behandles fortløpende