• Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  21.03.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6480, AUKRA
  AUKRA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5034099
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune
Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Aukra kommune

Internutlysning: Instruktører til Helseplattformen

Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon

Liker du å lære nye ting, og lære bort til andre? Vi søkjer dyktige instruktørar som skal lære opp våre medarbeidarar i det nye journalsystemet Helseplattformen. 

 StillingstypeVi har eit tidsbegrensa høve for instruktørar i heimebasert teneste og i institusjonsbasert teneste.Det er kun fast tilsette som vil bli vurdert for stillinga og du må ha helsefagleg bakgrunn. Som instruktør får du høg kompetanse i nytting av Helseplattformen, du vil bli ein verdifull ressurs når kommunen du arbeider i tar i bruk løysinga.  ArbeidsområderDei fem Romsdalskommunane søkjer etter tre instruktørar frå heimebasert omsorg og tre frå institusjonsbasert omsorg.  I vekene 34-43 blir det klasseromsundervisning kor instruktørar leier undervisninga med støtte fra ein superbrukar. I opplærings og undervisningsvekene er du frikjøpt 100% til dette arbeidet. Som instruktør vil du få opplæring i fire veker( 22,23,32 og 33). Frå veke 34-43 blir det klasseromsundervisning på dagtid kor instruktørane leier undervisninga med støtte frå ein superbrukar. I opplærings- og undervisningsvekene er du frikjøpt fullt ut frå di stilling. 

 

Vår kommune er ein av ni kommunar som bytter til Helseplattformen 04.11.2023. Kommunen søkjer no i fellesskap etter to instruktørar, ein sakshandsamar og ein innen helsesjukepleie som skal undervise tilsette på tvers og reise mellom utvalgte kommunar. Felles for begge stillingar er at det gis fire vekers instruktør opplæring. Undervisningsmengde som er planlagt: For sakshandsaming 100% undervisning i tre veker(undervise i tre ulike kommuner), for helsesjukepleier 80% instruktørsstilling i 7 veker( i fire ulike kommunar).  Hovudoppgåver
 • Delta på instruktøropplæring
 • Leiing av klasseromsundervisning
 • Følgje opp spørsmål frå undervisninga som ikkje handsamast der og då
 • Vere ein ressursperson i eit gitt fagfelt etter innføring av Helseplattformen
 Tilsetting: EngasjementSom instruktør leies du ut frå kommunen du er tilsett i, du beheld tilsettingsforhald og løn. Det er eit vilkår at den som vert tilsett får permisjon frå si ordinære stilling.  Kvalifikasjonar
 • Må kjenne faget og praksis godt
 • For instruktørstillingar innen heimebaserte og institusjonsbaserte tenester er det ynskjeleg med sjukepleiar eller vernepleier kompetanse
 • For instruktørar innen helsesjukepleie og sakshandsaming er det ynskjeleg med kompetanse frå desse områda
 • Andre søkjarar med helsefagleg bakgrunn kan og vere aktuell
Personleg eignaheit
 • God på kommunikasjon
 • God formidlar
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode digitale ferdigheiter
 • Bidra positivt til opplæring i Helseplattformen
Personelg eignaheit vil bli vektlagt. Beskrivelse arbeidssted.Molderegionen   

 • Bedrift
  Aukra kommune
 • Søknadsfrist
  21.03.2023
 • Ansettelsesform
  Engasjement
 • Bransje
  Offentlig forvaltning - Kommuneadministrasjon
 • Utdanningskrav
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring
  Ønskelig
 • Adresse
  6480, AUKRA
  AUKRA
  Norge
 • Antall stillinger
  1
 • karriere-kode
  5034099
 • Se her for andre jobber fra Aukra kommune