Ledig stilling

Handelsbanken

Internrevisor till Handelsbanken Group Audit

Bank

Om tjänsten

Group Audit har det övergripande ansvaret för den interna revisionen inom Handelsbankenkoncernen. Avdelningen ansvarar för granskning och utvärdering av att processer för intern styrning, riskhantering och kontroll är ändamålsenliga, samt granskar även finansiell rapportering.

Vi söker nu en kollega till revisionsgruppen som bland annat ansvarar för den interna revisionen av bankens processer för åtgärder mot finansiell brottslighet, betalningar och personal samt för bankens compliancefunktion. Vidare ansvarar gruppen för den interna revisionen av Handelsbankens dotterbolag, där Handelsbanken Livförsäkring AB, Stadshypotek AB och Ecster AB utgör betydande delar, samt för att utveckla avdelningens revisionsmetodik.

I arbetet ingår planering, genomförande samt avrapportering av granskningar och det finns även möjlighet att engagera sig i utvecklingsinitiativ inom avdelningen. Arbetet är till större delen riskbaserat där vår bedömning av riskerna i verksamheterna ligger till grund för vilka områden som ska granskas och vad vi vill uppnå med granskningen. Internrevisionen bedrivs utifrån vedertagen revisionsmetodik och etablerade standarder. Internrevisionen arbetar i nära dialog med verksamheten och utförd revision avrapporteras löpande till granskade enheter.

Arbete med internrevision inom Handelsbanken ger dig en stor inblick i olika delar av bankens verksamhet. Du kommer ha regelbundna kontakter med olika delar av verksamheten vilket ger dig möjligheter att bygga ett brett nätverk inom banken. På gruppen arbetar vi gemensamt med att utveckla planer, arbetsmetodik och granskningsprogram och du kommer ges stor möjlighet att själv vara med och påverka och utforma vårt arbete och din personliga handlingsplan.

Kompetenser, erfarenheter och personliga egenskaper

För att trivas och lyckas i rollen är du en social person med hög integritet. Du är analytisk, strukturerad samt trivs att arbeta såväl självständigt som i team. Andra egenskaper vi söker är förmåga att prioritera och färdigställa arbetsuppgifter enligt plan.

Ytterligare kompetenskrav:

- Erfarenhet från externrevision, då enheten även utför granskning av finansiell rapportering.

- Relevant akademisk examen från högskola eller universitet.

- Du uttrycker dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Meriterande för tjänsten är:

- Tidigare erfarenhet från finansiell sektor, antingen från en intern roll eller från en konsult- eller revisionsroll.

- Erfarenhet av internrevision eller annan roll med arbetsuppgifter inom områdena regelefterlevnad, styrning, riskhantering eller intern kontroll.

- Erfarenhet från livförsäkringsverksamhet.

Välkommen med din ansökan!

Om Handelsbanken

Handelsbanken är en långsiktig och engagerad arbetsgivare. Vår starka värdegrund bygger på tilltro och respekt för individen och genomsyrar hela vår företagskultur. Hos oss får du ett stort eget ansvar och stora befogenheter att fatta egna beslut, samtidigt som vår verksamhet bygger på samarbete och att vi stöttar varandra. Våra skilda kompetenser och erfarenheter gör att vi alla kan bidra till vår verksamhet med olika perspektiv. Vi har en stark tro på våra medarbetare och uppmuntrar egna initiativ, förmågan att tänka tvärt om och att söka innovativa lösningar. När våra medarbetare utvecklas, utvecklas banken.