Detaljer


Intern utlysning som utdanningsmester

I beredskapsavdelingen er det ledig rotasjonsstilling som utdanningsmester, så dersom du ønsker:

  • en bredere brannfaglig kompetanse
  • å utføre en viktig jobb for TBRT innen kompetansefeltet
  • mulighet til å styre din egen arbeidshverdag
  • fleksitidsordning

så bør du søke denne spennende jobben.

 

Utdanningsmester vil arbeide i team med øvingsmester som også er en rotasjonsstilling i beredskapsavdelingen.

 

For å kunne søke på rotasjonsstillingen, må søkerne ha en fast 100% stilling i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS, og værer tjenesteplassert i beredskap, forebyggende eller administrasjonsavdelingen. (Felles budsjettområde) Tiltredelse etter nærmere avtale høsten 2020.

 

Den midlertidige tjenesteplasseringen har en varighet på 2 år, med mulighet for forlengelse. Stillingen vil ved senere ansettelser gi uttelling også for personer i beredskapsavdelingen under punktet tjeneste i annen avdeling. (Dette selv om stillingen er plassert i beredskapsavdelingen.)

I forbindelse med gjennomføring av kurs/øvelser må det påregnes noe arbeid på kveld/helg.

 

For å tjenestegjøre i stillingen som utdanningsmester kreves kvalifikasjoner ihht stillingsbeskrivelsen: Yrkesutdanning som brannkonstabel. Da stillingen skal drive med kompetanseutvikling i mange ulike deler av brann- og redningsfaget vil allsidig erfaring og undervisningserfaring vektlegges.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved vurdering av søkere.

 

Utdanningsmester avlønnes med en grunnlønn pr april 2020 på kr 544.558,- pr år. Stillingen gir ikke funksjons- og kompetansestige.

 

For søkere fra beredskapsavdelingen: Det forutsettes at du gjeninntrer i din opprinnelige stilling i beredskapsavdelingen i hovedferieperioden (uke 25-33), når dette er helsemessig forsvarlig. Ferie avvikles ihht oppsatt ferietur i opprinnelig stilling. Dette innebærer at du i hele ansettelsesperioden følger intern opplæring i henhold til øvelsesplan for å opprettholde de operative funksjoner du innehar. I perioder med lav bemanning må du påregne å fylle funksjoner i beredskapsstyrken fremfor administrative oppgaver i rotasjonsstillingen.

 

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater