Ledig stilling

Utdanningsdirektoratet

Integrasjonsarkitekt

Departementer og direktorater

Utdanningsdirektoratet ser etter en informasjonsarkitekt!
Ønsker du å gjøre en forskjell og bidra til digital samhandling og tjenesteutvikling i en sektor som former fremtidens Norge.

Skole- og barnehagesektoren er i en omfattende digital omstilling hvor Utdanningsdirektoratet har et stort ansvar og en rekke viktige oppgaver. Vi skal bidra til at barnehageeiere, skoleeiere og barnehagemyndigheter utnytter de mulighetene digitaliseringen gir i læringsarbeid og administrative prosesser, deriblant bidra til

 • gjennomføring av digitaliseringsstrategien og handlingsplanen
 • at elever får digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og lykkes i videreutdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse
 • at elever får tilgang på en lang rekke læringsressurser og digitale verktøy i alle fag
 • at læremidler er tilpasset de ulike fagene og elevens forutsetninger og nivå, og
 • at ressursene støtter opp under samarbeidslæring og samskaping blant elevene, og bidrar til god dialog mellom elever og lærere.

Skolene benytter en rekke IT-løsninger fra ulike leverandører, som læremidler, planleggingsverktøy og administrative verktøy. Utdanningsdirektoratet har en ledende rolle i etableringen av et digitalt økosystem for grunnopplæringen hvor bedre samhandling gjennom integrasjoner og datautveksling, øker verdien av tjenestene samlet sett for brukere. Du vil få en viktig rolle i arbeidet med å tilrettelegge for offentlig og privat tjenesteutvikling gjennom deling av data. Du vil være informasjonsarkitekt blant andre arkitekter i et tverrfaglig team i Udir, som samhandler tett med dyktige representanter for barnehage- og skoleeiere og leverandører.
 
Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Du vil være driver i utformingen av fundamentet for et velfungerende økosystem for grunnopplæringen.
 • Du vil delta i brukerinnsiktsarbeid mot barnehage, skole og leverandører i sektoren.
 • Du vil delta i arbeidet med å avdekke og avklare hindringer for datadeling, deriblant det personvernjuridiske.
 • Du vil være prosessdriver i å kartlegge eksisterende og fremtidig dataflyt i sektoren
 • Du er prosessdriver for å definere økosystemets felles begreper og felles datakatalog.
 • Du er prosessdriver for å kartlegge eksisterende og ønskede integrasjonsgrensesnitt mellom de ulike virksomhetene.
 • Du er prosessdriver for å finne egnede standarder for samhandling, og delta i nasjonalt og internasjonalt standardiseringsarbeid ved behov.
 • Du vil opparbeide kjennskap til nasjonale og sektorspesifikke fellesløsninger, og forstå hvordan data fra disse kan inngå i økosystemet.
 • Du vil i tillegg være en rådgiver i utviklingen av informasjonsarkitekturen i Udir sine løsninger.
 • Du følger med på nye teknologier som kan være relevante for datadeling i økosystemet.

Kvalifikasjoner:

 • høyere utdanning på mastergradsnivå, fortrinnsvis innen informatikk. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • minst 5 års relevant erfaring innen informasjonsarkitektur
 • God kjennskap til personvernsreglement og informasjonssikkerhetsarbeid
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper:

 • god til å samarbeide og lede prosesser
 • utviklingsorientert
 • kvalitetsbevisst
 • analytisk

Vi tilbyr:

 • medlemskap i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstidsordning      
 • trening i arbeidstiden
 • moderne lokaler sentralt i Oslo sentrum
 • gode faglige utviklingsmuligheter           
 • et stimulerende og godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse          
 • en virksomhet som jobber systematisk med utvikling.
 Stillingen lønnes som seniorrådgiver (kode 1364) fra kr 728.900 – kr 864.500, avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.
 
I Utdanningsdirektoratet vil vi ha medarbeidere med forskjellige kompetanser, perspektiver, alder, kjønn og livserfaringer. Mangfold er viktig for både arbeidsmiljøet vårt og jobben vi skal gjøre. Vi oppfordrer spesielt personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en til å søke. Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse dem av i søknaden. Vi kaller inn minst én kvalifisert søker til intervju i hver gruppe. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene på www.arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling.