Ledig stilling

Nittedal kommune

Inspektørstillinger

Offentlig forvaltning

Vi søker etter to personer som kan utfylle vårt lederteam og bidra i vårt arbeid med å gjøre Nittedal ungdomsskole til en fantastisk skole for elever og ansatte. Vi trenger deg som vil bidra i utviklingen av en inkluderende og lærende arbeidsplass for elever og voksne. Vi jobber etter tanken om elevsentrert ledelse og verdsetter samarbeid, inkludering og involvering i måten vi jobber på. Som ledere skal vi gi tydelige og forutsigbare rammer for våre elever og ansatte, og god kommunikasjon er viktig for å nå denne målsettingen. 

Skolens visjon er "best sammen - klar for livet!" Elevene våre skal oppleve skolen som relevant for sin egen framtid og verden utenfor skolen, og vi ønsker ledere som kan være med på å forme skolen etter elevenes behov og i tråd med læreplanen LK20. Skolen vår skal være en trygg og god arbeidsplass både for voksne og ungdommer, og vi skal gjøre hverandre gode.

Skolens utviklingsområder i tiden framover er arbeid med å skape et inkluderende læringsmiljø, arbeid med å realisere læreplanen LK20 i klasserommet og utvikling av vår digitale praksis. Dette er utviklingsområder som det jobbes med på tvers av skolene i Nittedal, og i arbeidet har vi støtte fra en tydelig og faglig kompetent skoleeier. Vi er praksisskole i samarbeid med ILS og vi har siden 2021 hatt et tett samarbeid med Høyskolen i Innlandet om skoleutvikling. Stikkord for vårt utviklingsarbeid er:

 • Elevsentrert 
 • Videreutvikling av vårt profesjonsfellesskap
 • Skolebasert kompetanseheving
 • Erfaringsdeling
 • Elevmedvirkning
 • Vurderingspraksis i tråd med LK20
 • Elevenes opplevelse av skolens relevans
 • Læring som bidrar til elevenes sosiale, faglige og emosjonelle kompetanse

Nittedal ungdomsskole holder til i et moderne bygg som stod ferdig i 2020. Vi har topp fasiliteter i og rundt skolen. Vi har dyktige og motiverte ansatte som trives med samarbeid, og du vil bli en del av et inkluderende arbeidsmiljø og engasjerende profesjonsfellesskap. Vi opplever god støtte fra foreldre, og skolen har et godt omdømme. Samtidig skal vi møte utfordringene knyttet til å bli en større skole med flere elever og ansatte, og et lokalsamfunn rundt skolen som er i stadig vekst og endring.

Vi har to ledige stillinger som inspektør ved Nittedal ungdomsskole. En stilling med oppstart snarest mulig høsten 2022 og en med oppstart fra 01.01.2023, med mulighet for overlapp. Stillingene er delt i 80% administrasjon og ledelse og 20% undervisning. Du vil bli en del av et lederteam bestående av rektor, tre inspektører og en avdelingsleder. Arbeidsoppgaver er blant annet å være nærmeste leder på trinn med ansvar for personaloppfølging, oppfølging av spes.ped og sos.ped på trinn i samarbeid med koordinatorer, ansvar for utviklingsarbeid, resultatoppfølging, og administrative oppgaver. 

Arbeidsoppgaver:

 • Tett oppfølging av lærerteam, lærere og elever
 • Legge til rette for godt skole- hjem samarbeid
 • Planlegge og lede pedagogisk utviklingsarbeid i skolen og på eget trinn
 • Resultatoppfølging og resultatansvar
 • Bidra til systematisk arbeid i tråd med felles rutiner og skolens praksis
 • Oppfølging av det spesialpedagogiske arbeidet på trinn sammen med lærere og i samarbeid spes.ped koordinator
 • Oppfølging av det sosialpedagogiske arbeidet på trinn sammen med lærere og i samarbeid sosialpedagogisk rådgiver
 • Dele på vikaransvar med de andre inspektørene
 • Ansvar for øvrige administrative oppgaver ut ifra samlet kompetanse i lærerteamet
 • Noe undervisning inngår i stillingen

Kvalifikasjoner:

 • Må ha godkjent pedagogisk utdannelse
 • Må ha erfaring fra undervisning i grunnskolen
 • Utdanning innen skoleledelse eller tilsvarende relevant erfaring er ønskelig
 • Erfaring med veiledning er ønskelig
 • Ønskelig med erfaring fra sosialpedagogisk og spesialpedagogisk systemarbeid og kjennskap til lovverk på områdene
 • Kjennskap til lovverk og forvaltning som gjelder skole er ønskelig
 • God digital kompetanse og evne til å sette seg inn i de systemer som brukes i skolen

Personlige egenskaper:

 • En trygg voksen som er glad i barn og som setter eleven i sentrum
 • Engasjement og sterkt ønske om å utvikle skolen
 • Svært gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • Stabil og pålitelig, trygg person som kan skape tillit
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne i møte med komplekse arbeidsoppgaver
 • Evne til å engasjere, involvere og få andre med seg
 • Evidensbasert tilnærming til læring og pedagogisk utvikling
 • Løsningsorientert
 • Kommuniserer godt både skriftlig og muntlig
 • Utholdenhet i arbeid mot langsiktige mål
 • Humor og varme kommer godt med
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt i tilsettingen

Vi tilbyr:

 • Fantastiske elever
 • Dyktige og engasjerte medarbeidere i et solid fagmiljø
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Meningsfylte og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter gjeldende avtaler
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse og KLP
 • Moderne skolebygg som stod ferdig høsten 2020