Detaljer

 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  15.11.2020
 • Sted:
  FINNSNES
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS OG FINNMARK
 • Arbeidssted:
  FINNSNES
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3239338
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Inspektør - industri, akvakultur og arbeidsulykker

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Tilsyn og veiledning er særlig rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomi, teknisk sikkerhet, forebygging av ulykker, samt kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser. Nå trenger vi flere inspektører til å følge opp at virksomhetene selv ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Som inspektør i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv.

Industri er en svært sammensatt næring, med mange undernæringer med stor variasjon i arbeidsoppgaver, arbeidsmiljøeksponeringer og arbeidsrelaterte helseplager. Ansatte i akvakultur er særlig utsatt for alvorlige ulykker, men også her vil det i tillegg være stor variasjon i ulike problemstillinger. Arbeidsulykker er ellers noe som kan oppstå i alle næringer. Gjengangere her er fallulykker og arbeid med maskiner og annet arbeidsutstyr.

Vi søker deg som har kunnskap og erfaring med å arbeide systematisk med helse, miljø og sikkerhet, gjerne innenfor fiskeindustri og/eller akvakultur. Faglig sett bør du ha en teknisk bakgrunn, gjerne rettet inn mot maskinsikkerhet og/eller dykking. Ellers må du kunne trives med gjennomføring av tilsyn i ulike typer virksomheter. Om du i tillegg er en som tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide vil vi gjerne høre fra deg.

Stillingen har kontorsted på Finnsnes, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Nord (Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard). Seksjonen har for tiden særlig oppmerksomhet blant annet på maskinsikkerhet, arbeid i tanker/trange rom, bruk/kontroll/vedlikehold av arbeidsutstyr, samt lønns- og arbeidsvilkår og innleie av arbeidskraft i ulike bransjer. På kontoret på Finnsnes er det kolleger fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med inspektører og jurister innen ulike fagområder. Jobben innebærer en god del reising. 

     

Arbeidsoppgaver
 • føre tilsyn med at virksomhetene arbeider systematisk med HMS, og særlig innen industrinæringen og akvakultur
 • oppfølging av arbeidsulykker
 • veilede om HMS
 • saksbehandling i hht. forvaltningsloven og offentleglova
 • håndtere tips som kommer til Arbeidstilsynet
 • bidra i internt opplærings- og utviklingsarbeid 
Kvalifikasjoner
 • utdanning innen tekniske fag, minimum på bachelornivå. Særlig aktuelt er ingeniørutdanning innen maskin, prosess eller tilsvarende. Annen relevant utdanning og erfaring fra de nevnte oppgavene kan kvalifisere for stillingen
 • Kompetanse og/ eller erfaring med dykking er ønskelig
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over er ønskelig
 • kunnskap om organisatoriske forhold og krav til fysisk arbeidsmiljø er ønskelig
 • erfaring fra kontroll, saksbehandling og veiledning er ønskelig
 • kunnskap om og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig
 • bred yrkeserfaring, særlig aktuelt med erfaring fra verksted og/eller prosessindustrien
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)
Personlige egenskaper
 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel
Vi tilbyr
 • lønn som seniorinspektør (kode 1371) eller overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 515 000 til kr 730 000.
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet.
I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.