Ledig stilling

Arbeidstilsynet

Inspektør - forebyggende tilsyn

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et bedre arbeidsliv i Norge?

Vi søker deg som har kompetanse innen bygg, anlegg og/eller bergverk, og som vil kunne trives med å gjennomføre tilsyn i virksomhetene, veilede og saksbehandle. Om du i tillegg tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide vil vi gjerne høre fra deg.

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Tilsyn og veiledning er særlig rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomi, teknisk sikkerhet, forebygging av ulykker, samt kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser. Nå trenger vi flere inspektører til å følge opp at virksomhetene selv ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Som inspektør i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv.

Stillingen har kontorplass i Moss, men hører til en seksjon som også har medarbeidere i Oslo. På tilsynskontoret i Moss er det et tverrfaglig arbeidsmiljø med inspektører og jurister fra ulike seksjoner og fagområder. Jobben innebærer noe reising. 

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Arbeidsoppgaver:

 • føre tilsyn med at virksomhetene arbeider systematisk med HMS generelt, særlig i næringene bygg og anlegg og innen de gitte prioriterte områder
 • veilede om HMS
 • håndtere tips som kommer til Arbeidstilsynet
 • saksbehandling i hht. forvaltningsloven og offentleglova
 • bidra i internt opplærings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • utdanning innen bygg og anlegg eller annen teknisk utdanning, minimum på bachelornivå. Annen relevant utdanning og erfaring fra de nevnte oppgavene kan kvalifisere for stillingen
 • bred yrkeserfaring, særlig fra bygg og anlegg
 • kunnskap om arbeidsmiljølovens krav til virksomhetenes arbeidsmiljø
 • kunnskap om forvaltningsloven og offentleglova
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk, samt beherske engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Vi ønsker også at  du har

 • kunnskap om og erfaring fra koordinering og oppfølging av bygg- og/eller anleggsprosjekter
 • kunnskap om organisatoriske forhold og krav til fysisk arbeidsmiljø
 • erfaring fra arbeid med HMS
 • erfaring fra kontroll, saksbehandling og veiledning er ønskelig

Personlige egenskaper:

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultater
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt - og er god til å tilpasse seg
 • jobber systematisk og strukturert, er god til å prioritere og kan styre arbeidshverdagen selv innen de rammer som blir gitt
 • har evne og vilje til å utføre oppgaver på nye områder når det kreves

Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Hos oss får du

 • stilling og lønn som inspektør, kode 1343 (kr 500 000 - kr 600 000) eller seniorinspektør, kode 1371 (kr 550 000 - kr 730 000) i Statens lønnsregulativ
 • gunstig lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse https://www.spk.no
 • gode ordninger og fordelerhttps://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • hyggelige kolleger i et utviklende læringsmiljø

 Viktig å vite før du søker
Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser i virksomheter som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. 

Du kan be unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak