• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  06.02.2022
 • Sted:
  MOSS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  MOSS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4297273
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Inspektør - forebyggende tilsyn - forlenget søknadsfrist til 6.2.22.

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Tilsyn og veiledning er særlig rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomiske, tekniske forhold, forebygging av ulykker, samt kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser. Nå trenger vi flere inspektører til å følge opp at virksomhetene selv ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Som inspektør i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv.

Vi søker deg som har særlig kompetanse om hvordan organisatoriske, ergonomiske, kjemiske/biologiske og/eller tekniske forhold påvirker et arbeidsmiljø, og som vil trives med å gjennomføre tilsyn i virksomhetene, veilede og saksbehandle. Om du i tillegg tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide vil vi gjerne høre fra deg.

Stillingen har kontorsted Moss, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere tilsynskontor i område Øst (Innlandet, Oslo og store deler av Viken). Seksjonen arbeider per i dag hovedsakelig med forebyggende HMS-arbeid og tilsyn rettet mot industri og med oppfølging av arbeidsulykker. På kontoret i Moss er det kollegaer fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med inspektører og jurister innen ulike fagområder. Jobben innebærer noe reising.

Arbeidsoppgaver:

 • føre tilsyn med at virksomhetene innenfor seksjonens arbeidsområde arbeider systematisk med HMS, samt veilede om HMS
 • oppfølging og tilsyn av arbeidsulykker
 • saksbehandle arbeidsmiljølov, forvaltningslov og annet relevant regelverk
 • håndtere tips og meldinger som kommer til Arbeidstilsynet
 • bidra i internt opplærings- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • utdanning innen mekaniske fag, prosessindustri og/eller elektrofag  vil foretrekkes. Særlig aktuelt er ingeniørutdanning eller tilsvarende. Annen relevant utdanning og erfaring vil kunne kvalifisere for stillingen
 • erfaring fra kontroll, saksbehandling og veiledning er ønskelig, gjerne også erfaring fra systemrevisjoner
 • kunnskap om og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig
 • kunnskap om arbeidsmiljøloven og annet regelverks krav til virksomhetenes arbeidsmiljø er en fordel
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper:

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • har god struktur, jobber systematisk, er god til å prioritere og styre egen arbeidshverdag
 • er fleksibel og tilpasningsdyktig

Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:

 • stilling og lønn som inspektør eller seniorinspektør, kode 1343 eller 1371 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr. 500 000 til kr. 600 000 for inspektør, og innenfor kr. 550 000 til kr. 730 000 for seniorinspektør
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  06.02.2022
 • Sted:
  MOSS
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VIKEN
 • Arbeidssted:
  MOSS
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4297273
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet