• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  23.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4272433
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Inspektør - forebyggende tilsyn

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Arbeidstilsynet skal legge premisser for, og følge opp at norske virksomheter holder et høyt nivå på helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. Vi skal, på et faglig og selvstendig grunnlag følge opp at virksomhetene selv ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har fått myndighet. Tilsyn og veiledning er særlig rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomi, teknisk sikkerhet, forebygging av ulykker samt kjemiske og biologiske arbeidsbetingelser.

Vil du være med å løse vårt samfunnsoppdrag? Da har du muligheten - Arbeidstilsynet søker nå en inspektør til vårt tilsynskontor i Oslo. 

Arbeidsoppgaver:

 • føre tilsyn med at virksomhetene arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhetsarbeid generelt, og særlig innen områdene overnatting og servering, transport, varehandel og renhold
 • veilede på de samme områdene som det gjøres tilsyn på
 • håndtere spørsmål og tips som kommer til Arbeidstilsynet
 • intern opplæring og deling av erfaring

Kvalifikasjoner:

 • utdanning på bachelornivå (f.eks. innen samfunnsfaglige, helsefaglige eller teknologiske fag). Annen relevant utdanning og samtidig erfaring fra de nevnte oppgavene kan være relevant, og kompensere for manglende formell utdanning
 • søkere som har følgende kompetanse foretrekkes fremfor søkere som ikke har slik kompetanse:
  -   kunnskap om arbeidsmiljølovens krav til virksomhetenes arbeidsmiljø.
  -   kunnskap om og erfaring fra arbeid med arbeidstidsbestemmelsene
  -   kunnskap om forvaltningsloven og offentleglova.
  -   erfaring fra arbeid med HMS
  -   erfaring fra veiledning
  -   bred yrkeserfaring
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper:

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle
 • har vilje til å ta initiativ, god evne til å gjennomføre og evne til å skape resultat
 • er god til å samarbeide både internt og eksternt, evne til å inngå i ulike team – god til å tilpasse seg
 • er systematisk arbeidsform og analytiske evner – kan styre arbeidshverdagen selv innen de rammene som er gitt – er strukturert og har god evne til å prioritere
 • har evne og vilje til å utføre oppgaver på nye områder
 • har en imøtekommende væremåte. 

 Vi legger stor vekt på at den som får stillingen skal passe til jobben. Det innebærer at de følgende egenskapene over er relevante og ønskelige.

Vi tilbyr:

 • stilling og lønn som inspektør eller seniorinspektør, kode 1343 eller 1371 i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, plassert innenfor kr 500 000 til kr 600 000 for inspektør, og innenfor kr. 550 000 - kr. 730 000 for seniorinspektør
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.


Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsynsmyndighet. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  23.01.2022
 • Sted:
  OSLO
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  OSLO
 • Arbeidssted:
  OSLO
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4272433
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet