• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  18.10.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4123308
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Inspektør - Forebyggende tilsyn

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?

Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Tilsyn og veiledning er særlig rettet mot organisatoriske forhold, psykososiale faktorer, ergonomi, teknisk sikkerhet, forebygging av ulykker, samt kjemiske og biologiske arbeidsmiljøbetingelser. Nå trenger vi flere inspektører til å følge opp at virksomhetene selv ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven og annet regelverk hvor Arbeidstilsynet har myndighet. Som inspektør i Arbeidstilsynet vil du få mulighet til å jobbe tett på norsk arbeidsliv.

Vi søker deg som har kompetanse innen bygg og anlegg, og som vil kunne trives med å gjennomføre tilsyn i virksomhetene, veilede og saksbehandle – både i bygg- og anleggsbransjen, og innen jord- og skogbruk. Du vil også kunne få som oppgave å følge opp og undersøke forhold rundt arbeidsulykker for å forebygge at lignende ulykker skjer igjen. Om du i tillegg tar initiativ, er strukturert og god til å samarbeide, vil vi gjerne høre fra deg.

Stillingen har kontorsted i Bergen, men tilhører en seksjon som har medarbeidere også ved tilsynskontorene i Haugesund og Førde i område Vest (Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal fylke). Ved kontoret i Bergen er det kolleger fra flere seksjoner i et tverrfaglig miljø med jurister og inspektører innen ulike fagområder. Jobben innebærer en del reising innenfor område Vest, der tilsyn med bygg-/anleggsplasser og gardsbruk er en sentral oppgave.

Sammen bidrar vi til et godt og sikkert arbeidsliv i Norge.    

Arbeidsoppgaver:

 • føre tilsyn med at virksomhetene arbeider systematisk med HMS, hovedsakelig innen bygg- og anleggsnæringen og jord- og skogbruk
 • veilede om helse, miljø og sikkerhet (HMS)
 • saksbehandling i henhold til forvaltningsloven og offentlighetslova
 • håndtere tips som kommer til Arbeidstilsynet
 • intern opplæring

Kvalifikasjoner:

 • utdanning innen bygg og anlegg eller annen relevant teknisk utdanning, minimum på bachelornivå. Annen relevant utdanning og erfaring fra de nevnte oppgavene kan kvalifisere for stillingen
 • arbeidserfaring fra én eller flere av arbeidsoppgavene nevnt over er ønskelig
 • kunnskap om organisatoriske forhold og krav til fysisk arbeidsmiljø er ønskelig
 • erfaring fra kontroll, saksbehandling og veiledning er ønskelig
 • kunnskap om og erfaring fra arbeid med HMS er ønskelig
 • bred yrkeserfaring, særlig aktuelt med erfaring fra bygg og anlegg eller landbruk
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • førerkort for personbil (B)

Personlige egenskaper:

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn i en myndighetsrolle
 • tar initiativ, gjennomfører og skaper resultat
 • samarbeider godt i ulike team
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag
 • er nysgjerrig og fleksibel

Vi tilbyr:

 • lønn og stilling som inspektør/seniorinspektør (kode 1343/1371) eller overingeniør/senioringeniør (kode 1087/1181) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, normalt innenfor kr 515 000 til kr 730 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.

Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.

Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.

Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.   

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  18.10.2021
 • Sted:
  BERGEN
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  VESTLAND
 • Arbeidssted:
  BERGEN
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  4123308
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet