• Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  26.05.2021
 • Sted:
  STAVANGER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  STAVANGER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796467
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet

Inspektør - arbeidslivskriminalitet

Arbeidstilsynet

Offentlige tjenester og forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt og lovlig arbeidsliv i Norge?
 
Da har du muligheten – Arbeidstilsynet, Avdeling a-krim, seksjon Vest i Stavanger, søker inspektør/seniorinspektør.
Vi søker deg som ønsker å jobbe med utfordringene som arbeidslivskriminalitet representerer, som
har analytisk kompetanse og som skjønner at arbeidslivskriminalitet er et sammensatt samfunnsproblem som må løses i samarbeid med andre.
 
Stillingen har kontorsted i Stavanger, men tilhører en seksjon som har medarbeidere ved flere lokasjoner i område Vest (som utgjør Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal). Du vil bli en del av fagmiljøet i det tverretatlige samarbeidet på a-krimsenteret i Stavanger/Haugesund.
 
Jobben innebærer noe reising.

Arbeidsoppgaver:

 • forebygge, avdekke og bekjempe arbeidslivskriminalitet
 • føre tilsyn med at virksomhetene jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet
 • føre tilsyn med grunnleggende lønns- og arbeidsvilkår
 • samarbeid med andre etater gjennom a-krimsenteret
 • saksbehandling i forbindelse med tilsyn
 • håndtering av tipshenvendelser til Arbeidstilsynet
 • opplæring og veiledning internt og eksternt
 • muligheter for deltakelse i internasjonalt samarbeid/prosjekt

Kvalifikasjoner:

 • utdanning på bachelornivå. Relevant erfaring eller yrkesbakgrunn kan kompensere for manglende formell utdanning
 • noen års arbeidserfaring, gjerne innen tilsyn, veiledning eller etterforskningsarbeid. Juridisk eller samfunnsfaglig bakgrunn kan være relevant
 • erfaring fra arbeid med HMS
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • førerkort for personbil (B)

  Det er en fordel om søkere har følgende kompetanse:

 • erfaring fra analysearbeid, informasjonsinnhenting/bearbeiding, databasearbeid
 • kunnskap om arbeidsmarkedet og utfordringer med arbeidslivskriminalitet
 • kunnskap om arbeidsmiljølovens krav til virksomhetenes arbeidsmiljø
 • erfaring fra arbeid med å hindre arbeidslivskriminalitet
 • erfaring fra veiledning
 • bred yrkeserfaring
  

Personlige egenskaper:

 • har evne og lyst til å jobbe med tilsyn og veiledning i en myndighetsrolle.
 • tar initiativ, og har god evne til å gjennomføre og evne til å skape resultat.
 • samarbeider godt i ulike team, internt og eksternt
 • jobber systematisk, er god til å prioritere og styrer egen arbeidshverdag

Vi tilbyr:

 • lønn som inspektør/seniorinspektør (kode 1343/1371) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner, innenfor kr 515 000 - kr 700 000
 • lån- og pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse
 • fleksitidsordning
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag
 • muligheter for trening i arbeidstiden

 

Ansettelse skjer på de vilkårene som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og den som blir ansatt må regne med at det kan skje endringer i arbeids- og ansvarsområdene for stillingen.
 
Ansatte i Arbeidstilsynet må ikke for egen eller andres regning drive eller ha annen økonomisk interesse i eller være ansatt i virksomhet som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. De må heller ikke ta imot oppdrag eller være med i styre, representantskap eller tilsvarende organ i slik virksomhet. I særlige tilfeller og når det vurderes å være uten skade for tjenesten, kan Arbeidstilsynets direktør gjøre unntak fra forbudet.
 
Det er viktig for Arbeidstilsynet å gjenspeile befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss som en inkluderende arbeidsplass og tilrettelegger arbeidshverdagen dersom du har behov for det. Har du i perioder vært uten arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke jobb hos oss.
 
Du kan be om at søknaden unntas offentlighet. Dette må begrunnes i søknaden. Du blir kontaktet dersom begrunnelsen ikke oppfyller vilkårene for unntak.

 
 • Bedrift
  Arbeidstilsynet
 • Søknadsfrist
  26.05.2021
 • Sted:
  STAVANGER
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  ROGALAND
 • Arbeidssted:
  STAVANGER
 • Antall stillinger:
  1
 • karriere-kode:
  3796467
 • Se her for andre jobber fra Arbeidstilsynet