Ledig stilling

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Surnadal kommune

Inntil 2x100% vikariat i fagstillingar ved Indre Nordmøre barneverntjeneste

Brannvesen

INDRE NORDMØRE BARNEVERNTJENESTE FOR KOMMUNANE SURNADAL, RINDAL, SUNNDAL OG TINGVOLL SØKER TO NYE MEDARBEIDARAR TIL VIKARIAT I 100% FAGSTILLINGAR.

Vertskommune for samarbeidet er Surnadal kommune.

Eininga er organisert med kontorstader både i Sunndal og Surnadal.

 

Vi har ledig inntil to vikariat i 100% stilling frå snarast og i omlag eit år. 

 

Barneverntjenesta er inndelt i tre team slik:

- Avklaring av meldingar, undersøkelse og hjelpetiltak for barn som byr heime, med eit team i Surnadal og eit Sunndal. Teama har eigne teamleiarar.

- Tilsyns-, hjelpe- og omsorgstiltak for barn som bur utanfor heimen.

 

Arbeidsoppgåver:

 • Saksbehandling etter lov om barneverntjenester
 • Systematisk arbeid for å sikre framdrift i dei sakene ein har hovudansvar for, også i nært samarbeid med andre
 • Utstrakt kontakt med barn og foreldre, der medverknad blir vektlagt
 • Fokus på veiledning og endringsarbeid i samarbeid med familien og nettverket
 • Forberede, gjennomføre og følge opp saker i fylkesnemd og andre rettsinstansar

Vi søker deg som:

 • Kan arbeide sjølvstendig og strukturert og har handlekraft
 • Som er god på kommunikasjon og har dei evnene som trengst for å få til samarbeid
 • Greier å stå i pressa situasjonar over tid og som tåler følelsesmessige påkjenningar over tid
 • Er trygg og tydeleg i barnevernfaglege vurderingar
 • Tenker heilheitleg og har stor arbeidskapasitet
 • Har god skriftleg og muntleg framstillingsevne på norsk

Ved tilsetting legg vi vekt på personlege eigenskapar og det å vere eigna for arbeidet.

 

Krav til kvalifikasjonar:

Fortrinnsvis utdanning som barnevernspedagog eller sosionom, evt anna relevant høgskuleutdanning.

Det er ønskeleg med barnevernfagleg arbeidserfaring og gjerne relevat vidareutdanning.

Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn tre månader, skal leggast fram før oppstart i stilling.

Du må disponere eigen bil.

Vi kan tllby:

- Faglege utfordringar og gode mulegheiter for personleg utvikling i eit godt fagleg miljø

- Gode pensjons- og forsikringsordningar

- Kommunale tilsettingsvilkår og lønn med utgangspunkt i tariff

- Flyttegodtgjersle etter reglane i personalplanen