Ledig stilling

Surnadal kommune

Inntil 2 x 60% stilling som assistent i praktisk bistand/heimehjelp

Brannvesen

Heimetenesta har ledig inntil 2 x 60% fast stilling som assistent i Heimetenesta

 

Stillinga har dagarbeidstid (37,5 t/v) med oppgåver innan praktisk bistand og personleg assistanse. 

Det kan vere reinhald av bustader, tilrettelegging av mat og måltid, innkjøp o.l til brukarar som har vedtak om praktisk bistand.

Arbeidsoppgåvene er tildelt behovsvurdering og fleire av brukarane blir følgd opp i samarbeid med heimesjukepleia.

God norskkunnskap med muntleg og skrifleg framstillingsevne er nødvendig med tanke på kommunikasjon med brukar og sanarbeidspartane, samt for å kunne dokumentere.

 

Arbeidsoppgåver:

- utføre praktisk bistand etter vedtak, t.d reinhald

- dokumentere besøk og utført arbeid med dei verktya eininga brukar

- legge til rette for bruke av hjelpemiddel og verferdsteknologi, slik at brukarane blir mest mogleg sjølvhjulpne

 

Det kan bli aktuelt med andre oppgåver i eininga.

 

Kvalifikasjonar/krav til kompetanse:

Det er ein fordel å ha erfaring med liknande typar arbeid. Du er god til å kommunisere på norsk , både skriftleg og muntleg og kunne bruke dataverkty til å dokumentere og hente informasjon.

 

Personlege eigenskapar og kvalitetar:

Vi ser etter deg som er motivert til å lære om som er positiv til utvikling og endring. Vi ønsker oss deg som vil bidra til det gode arbeidsmiljøet. Det er viktig at du er sjølvstendig i arbeidet, samtidig som du er ein støttespelar for dei andre på laget.

 

Vi tilbyr:

  • godt arbeidsmiljø med vekt på fagutvikling og tverrfagleg samarbeid
  • lønn etter gjeldande avtaleverk og kommunale tilsettingsvilkår
  • gode pensjons- og forsikringsordningar

 

Tilsettingsvilkår:

Du må ha førarkort og disponere eigen bil. Tilfredsstillande politiattest, ikkje eldre enn tre månader, skal leggast fram før oppstart i stilling.