Detaljer

 • Bedrift
  Skjervøy kommune
 • Søknadsfrist
  04.05.2018
 • Sted:
  SKJERVØY
 • Stillingstype:
  Heltid
 • Bransje:
  Offentlige tjenester og forvaltning
 • Utdanningskrav:
  Påkrevet
 • Arbeidserfaring:
  Ønskelig
 • Fylke:
  TROMS
 • Arbeidssted:
  SKJERVØY
 • Land:
  Norge
 • Antall stillinger:
  2
 • karriere-kode:
  712928
 • Se her for andre jobber fra Skjervøy kommune

Utgått annonse

Søknadsfristen for denne jobbmuligheten er passert

Inntil 2 stk. 100% faste stillinger for vernepleiere

Skjervøy kommune

Skjervøy kommune er med ca.3000 innbyggere en øykommune i Nord-Troms med spennende turterreng og gode muligheter for fiske og friluftsliv. Kommunesenteret Skjervøy med ca 2.500 innbyggere er en kystby med framtidsretta sjømatindustri og allsidig handelsvirksomhet. Tettstedet har avgiftsfri fastlandsforbindelse via undersjøisk tunnel, daglig hurtigruteanløp, hurtigbåt til Tromsø flere ganger pr. uke og småflyplass i nabokommunen.

Kommunen har gode oppvekstvilkår for barn og unge med kulturskole, kulturhus, idretts- og svømmehall, skøytebane, kunstgressbane og videregående skole. Kommunen har også godt utbygde helse- og omsorgstjenester.

Skjervøy kommune er en del av virkemiddelsonen for Nord-Troms og Finnmark. Dette innebærer blant anna skattemessige fordeler og nedskriving av studielån med opptil 25 000 pr år.

Helse- og omsorgsetaten, avd. Solsikken omsorgs og avlastningsbolig har ledige stillinger!

 

Solsikken tilbyr helse- og omsorgstjenester til barn og unge med utviklingshemming og består av 4 leiligheter som er privat leid av brukerne samt 3 avlastningshybler til brukere som bor hjemme hos sine foreldre.

Vi har som overordnet mål at alle som mottar tjenester fra oss skal oppleve god livskvalitet og få en optimal hverdag med utgangspunkt i brukerens behov og ønsker.

Vi ønsker oss engasjerte ansatte som søker å utgjøre en forskjell for andre og vil utvikle seg faglig sammen med oss!

 

          For tiden har vi følgende stillinger ledig:

 •  Inntil 2 stk. faste 100% stillinger for vernepleiere i for tiden 2-delt turnus med arbeid hver 3.helg.

 

           Kompetansekrav:

 • Godkjent Vernepleier med 3-årig høyskole-/universitetsutdanning

 

   Arbeidsoppgaver:

 • Vernepleier har i samråd med virksomhetsleder ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av de tilbud som gis til virksomhetens tjenestemottakere.                                               

 • Samarbeide med brukere, hjelpeverger, pårørende, ansatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.

 • Organisere fagmøter.

 • Veiledning av de ansatte.

 • Oppfølging av vedtak i henhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9, samt individuelle planer.

 • IPLOS registrering.

    

  Fordelene ved å jobbe i Skjervøy kommune som en del av Nord– Troms:

 • Nedskriving av studielån med inntil kr. 25 000 pr år

 • Skattemessige fordeler med lavere skatt på alminnelig inntekt 

 • Lavere kostnader på strøm med bortfall av mva og elavgift

 

Stillingene har et rekrutteringstilskudd på kr. 30.000,- pr. år i tillegg til årslønna. Den som blir tilsatt kan ytes flyttegodtgjøring.  Kommunen kan også være behjelpelig med å skaffe bolig.

Aktuelle søkere kan bli innkalt til intervju. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Ansettelse skjer etter gjeldende avtaleverk, med de vilkårene og plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement.

Den som blir tilsatt vil få utbetalt en engangssum på kr. 50.000,- som et etableringstilskudd, samt ytes flyttegodtgjøring. Dette mot bindingstid på 2 år.

Menn oppfordres til å søke.

 

Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

 

Flere opplysninger om helse- og omsorgstjenestene finner du på vår hjemmeside www.skjervoy.kommune.no

For flere opplysninger om stillingene kan helse- og omsorgssjef Tommy Hansen, tlf. 77775550, eller konst. virksomhetsleder Elisabeth Sørensen, tlf. 77775682 kontaktes.

Søk elektronisk her

Event.

Send søknad med kopi av attester av vitnemål og opplysninger om referanser til: Skjervøy kommune v/helse- og omsorgssjefen, Postboks 145, 9189 Skjervøy

 

Søknadsdato: innen 04.05.2018