Ledig stilling

Arbeidstilsynet

Innholdsrådgiver for Arbeidstilsynets nettsider

Offentlig forvaltning

Har du lyst til å jobbe for et godt arbeidsliv i Norge?  

Seksjon for veiledning og kommunikasjon har ledig stilling som innholdsrådgiver for Arbeidstilsynets nettsider. Vi søker en person som har både strategisk og operativ kommunikasjonserfaring, og som vil være med på å styrke og videreutvikle Arbeidstilsynets digitale kommunikasjon. Jobben din vil være å skape og forvalte innhold på arbeidstilsynet.no. Du vil jobbe med å skrive og tilpasse tekster, slik at nettstedet vårt

 • gir korrekt, oppdatert og helhetlig informasjon og veiledning på arbeidsmiljøområdet
 • er tilpasset brukernes behov og atferd
 • har et korrekt, klart og brukertilpasset språk

Seksjon for veiledning og kommunikasjon er én av fem seksjoner i Avdeling for kommunikasjon og brukerdialog. Per i dag er vi totalt 19 medarbeidere som er plassert i Trondheim, Bodø, Oslo og Stavanger. Seksjonen har ansvar for veiledning som virkemiddel i Arbeidstilsynet. Dette innebærer arbeid både på strategisk og operativt nivå, blant annet ansvar for å planlegge, gjennomføre, koordinere og utvikle etatens veiledningsarbeid. Seksjonen har ansvar for etatens innhold på nett, for kommunikasjonskampanjer og for klarspråksatsingen i Arbeidstilsynet. Vi jobber også mye med digitaliseringsarbeid, i samarbeid med IT og fagmiljøene våre. Sammen med resten av avdelingen og andre avdelinger i Arbeidstilsynet skal seksjonen være pådriver for å digitalisere, forbedre og forenkle tjenester for brukerne.

Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring, bakgrunn, fagkombinasjoner og perspektiver. Det gir et mangfoldig arbeidsmiljø som setter oss i bedre stand til å løse oppgavene. Vi tilrettelegger arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Arbeidsoppgaver:

 • planlegge, forvalte og videreutvikle innhold på arbeidstilsynet.no i tråd med våre strategier, retningslinjer og rutiner
 • lage brukervennlig og brukerrettet innhold gjennom systematisk arbeid med innholdsanalyse, søkemotoroptimalisering (SEO) og brukertesting
 • produsere, forvalte og kvalitetssikre innhold i samarbeid med fagmiljøer i etaten
 • bidra inn i seksjonens øvrige arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

 • relevant høyere utdanning på minimum bachelor-nivå
 • kompetanse om det å jobbe med kommunikasjon i digitale kanaler
 • kompetanse om innholdsproduksjon, innholdsforvaltning, søkemotoroptimalisering, klarspråk og brukskvalitet
 • erfaring med å bruke publiseringsverktøy og kvalitetssikringsverktøy er en fordel, men er ikke et krav. Vi bruker Episerver oog Siteimprove

Personlige egenskaper:

 • lar deg inspirere og motivere av Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag og visjonen vår om å bidra til et godt og trygt arbeidsliv i Norge
 • jobber systematisk og målrettet for å skape gode resultater
 • vil jobbe med tekst og som har evne til å formidle kompliserte temaer på en enkel og brukervennlig måte
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • har evne og vilje til å dele kunnskap og erfaringer med kollegaene dine
 • tar initiativ og er en pådriver for utvikling og forbedring

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • stilling og lønn som rådgiver, kode 1434 (kr 540 000 - kr 650 000) eller seniorrådgiver, kode 1364 (kr 605 000 - 750 000) i Statens lønnsregulativ. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.
 • gunstige lån- og pensjonsordninger gjennom Statens pensjonskasse: www.spk.no
 • gode ordninger og fordeleler: https://www.arbeidstilsynet.no/om-oss/ledige-stillinger/hva-tilbyr-vi-vare-ansatte/ 
 • meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • muligheter for å medvirke og påvirke egen arbeidshverdag og seksjonens utvikling
 • hyggelige kolleger i et kompetent og utviklende fagmiljø

 

Viktig å vite før du søker

Som ansatt i Arbeidstilsynet kan du normalt ikke ha bierverv eller andre økonomiske interesser som er underlagt Arbeidstilsynets tilsyn. 

Du kan be om unntak fra å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Dette må du begrunne i søknaden. Vi kontakter deg dersom du ikke får innvilget unntak.