Innhentingsavdelingen i PST søker analytiker med kinesisk språkkunnskap 

PST - Politiets sikkerhetstjeneste

Politi, brann og toll

Mestrer du det kinesiske språket, herunder mandarin?
Liker du å grave i store datamengder for å finne relevant informasjon og mønstre?
Er du nysgjerrig og evner å tenke kreativt?
Evner du over tid å se etter små detaljer som kan være av avgjørende betydning?
Da kan du være den vi leter etter!
 
Innhentingsavdelingen er sentral i PSTs operative og analytiske arbeid. Vi søker nå etter en dyktig medarbeider for fast ansettelse. 

Arbeidsoppgaver:

Som analytiker med språkkunnskap vil du være sentral i utviklingen av beslutningstøtte til samarbeidende avdelinger. Arbeidshverdagen hos oss er variert og spennende og krever at man må kunne levere rettidig informasjon til beslutningstakere. Å bidra til fag- og metodeutvikling på seksjonens ansvarsområder og bistå i prosjekt- og utviklingsarbeid er blant arbeidsoppgavene.

Kvalifikasjoner:

Vi søker primært deg som har minst tre års fullført relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, for eksempel fra politi(høg)skolen, forsvaret, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag og/eller innen teknologi/IT. Betydelig relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 
God skriftlig og muntlig forståelse av det kinesiske språket herunder mandarin er et krav for stillingen, og aktuelle kandidater vil bli språktestet. Du må også ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk samt gode engelskkunnskaper. Videre er det en fordel å ha kunnskap om kinesisk kultur, politikk og samfunn.  
 
Det er ønskelig med arbeidserfaring fra analyse- og etterretningsarbeid og/eller erfaring med straffesaksarbeid og metodebruk. Det er også ønskelig med erfaring fra bearbeiding av store datamengder. Teknisk innsikt og interesse for kommunikasjonsteknologi vil bli vektlagt.
Ytterligere språk- og kulturkunnskaper er en fordel. Erfaring som oversetter, tolk eller operatør er også ønskelig.
 
Endringer i stillingsinnhold, arbeidstid og organisatorisk tilhørighet kan forekomme, innenfor arbeidsgivers styringsrett. Det er seks måneders prøvetid for stillingen.

Personlige egenskaper:

Vi søker en initiativrik medarbeider med gode språklige og analytiske ferdigheter. Du er løsningsorientert og evner å angripe komplekse problemstillinger med pågangsmot og kreativitet. Du liker å jobbe med dataverktøy og kommunikasjonsteknologi og er grundig og systematisk.
 
Du vil jobbe både selvstendig og i team og må trives med begge deler. Det er viktig at du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, setter pris på et mangfoldig arbeidsfellesskap og fremmer dialog og kompetansedeling internt på seksjonen og i organisasjonen ellers.
 
Ettersom dine arbeidsoppgaver er styrt av vekslende prioriteringer, er det viktig at du er fleksibel. Det forventes at du viser vilje og evne til endring og nytenkning i så vel faglige som organisatoriske spørsmål. Du er robust og evner å styre din egen arbeidshverdag og ta ansvar for den faglige koordineringen med samarbeidende enheter. Personlig egnethet vektlegges særlig, og du må ha de personlige egenskapene som ansettelse i en sikkerhetstjeneste krever. Lojalitet, sunn dømmekraft og pålitelighet er nøkkelbegreper i denne sammenheng. Du må tilfredsstille kravene til høyeste sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Som ansatt i en beredskapsorganisasjon forventes det at du er fleksibel og villig til å yte ekstra når situasjonen krever det.

Vi tilbyr:

Arbeidshverdagen hos oss er utfordrende og spennende. Du vil bli del av et godt arbeidsmiljø med høyt kompetente og motiverte medarbeidere som har variert fag- og utdanningsbakgrunn. Kurs og opplæring innen fagområdet vil bli tilbudt. Du vil bidra til å beskytte landet mot de mest alvorlige truslene innenfor et spennende fagfelt.

Du vil få en årslønn innenfor spennet kr 594 300 - 715 900 (lønnstrinn 65-75) i stilling som seniorrådgiver (SKO 1364). For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Endelig lønnsplassering avhenger av kvalifikasjoner.

Vi har en god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).

Søknad og prosess

Våre ansatte skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med flerkulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Opplysninger om dette kan bli brukt til rapporteringsformål. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater med relevant utdanning, bakgrunn, arbeids- og livserfaring til å søke hos oss.  
 
Søknaden sendes elektronisk. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Testing av fagkunnskaper og personlig skikkethet må påregnes. For å kunne sikkerhetsklareres må du være villig til å oppgi opplysninger om deg selv og dine nærmeste.

Du oppfordres til å utvise diskresjon om at du søker stilling i PST. Mer informasjon om dette vil bli gitt i løpet av ansettelsesprosessen.