Detaljer


Industrimekaniker

Vi er Equinor, et internasjonalt energiselskap med en stolt historie. Vi, tidligere Statoil, er 20.000 engasjerte kolleger som utvikler olje, gass, vind og sol i mer enn 30 land. Equinor er den største operatøren på norsk sokkel, blant verdens største offshoreoperatører, og en stadig viktigere aktør innen fornybar energi. Med skandinavisk utforskertrang og engasjement for sikkerhet, likeverd og bærekraft, bygger vi en global virksomhet tuftet på våre verdier og framtidens energibehov.

Teknologi, prosjekter og boring (TPD) er Equinors forretningsområde med ansvar for forskning og teknologi, prosjektutvikling, brønnleveranser, samt alle anskaffelser. Vi har ansvar for selskapets globale prosjektportefølje, og å sikre den teknologiutviklingen og implementeringen som skal til for å gjøre Equinor mer konkurransedyktig i møte med lavkarbonsamfunnet.

Equinors lab- og testanlegg på Herøya modner fremtidens løsninger innenfor olje og gass samt fornybar. Dette gjør vi gjennom å utføre forsøk og testing av ny teknologi. Vi har både storskala, mellom og småskala(lab) testanlegg. Som mekaniker hos oss vil du bidra til å påvirke fremtidens løsninger gjennom å bygge nye testanlegg, modifisere eksisterende laboratorier og testanlegg, samt vedlikeholde disse.

ARBEIDSOPPGAVER

Som vår nye mekaniker vil du få et stort spenn i oppgaver. Oppdragene varierer ut fra hvilke teknologier som skal testes. Du vil bidra til sikker og effektiv drift av våre lab- og testanlegg gjennom å:

•Delta i planlegging og prosjektering av nye testanlegg, for blant annet å sørge for at gode løsninger for sammenstilling samt fremtidig vedlikehold blir implementert i design
•Være ansvarlig for mekanisk montasje/sammenstilling i byggefasen og ved oppstart av nye testanlegg, samt ved modifikasjoner/utvidelser av eksisterende testanlegg
•Forberede og utføre korrektivt og forebyggende vedlikehold av våre testanlegg og på infrastruktursystemer, samt rapportere utført arbeid i SAP
•Maskinere prøvestykker til laboratoriene, samt andre spesialdeler til våre testanlegg
•Bidra til avdelingens faglige utvikling, samt delta i opplæring av lærlinger
•Bidra til å bygge et godt arbeidsmiljø der vi setter pris på hverandres innsats, og trives i hverandres selskap
•Bidra til kontinuerlige forbedringer og LEAN arbeid

KVALIFIKASJONER

•Fagbrev som industrimekaniker
•Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig
•Kunne jobbe selvstendig og finne løsninger på tekniske utfordringer
•Evne til å arbeide i en flerfaglig gruppe i samsvar med Equinors verdier; Åpen, Samarbeid, Modig og Omtenksom
•Interesse for og kunnskap om sikker og effektiv drift av prosess og testanlegg
•Evne og interesse for å sette seg inn i ny teknologi, nye systemer og nye måter å jobbe på
•God kjennskap til myndighetskrav og standarder innen fagområdet
•Andre fagbrev innen mekaniske fag kan også være aktuelle dersom relevant erfaring kan dokumenteres

PERSONLIGE EGENSKAPER

•Høy standard mht. HMS og kvalitet; må kunne forstå og håndtere risiko, samt kontinuerlig vurdere og implementere tiltak for å håndtere riskene
•Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger.
• Interesse for og kunnskap om teknologiutvikling
•Gode kommunikasjonsegenskaper
•Gode sosiale ferdigheter, samarbeidsevne og respekt for kollegaer og ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø
•Nysgjerrig, initiativrik, løsningsorientert og strukturert
•Du bør være fleksibel og like å jobbe både selvstendig og i team
•Like å levere en jobb med god kvalitet til brukerne av lab/testutstyr
•Være interessert i å bidra til kontinuerlige forbedringer og endringer
•Ønske om å kontinuerlig utvikle deg selv både faglig og som kollega

VI TILBYR

Ikke bare en jobb: en karriere. Vi er et globalt selskap som tilbyr utallige muligheter, og oppfordrer deg til å utnytte disse for å bygge karrieren din på tvers av fagområder og geografiske steder.

Belønning. Vi tilbyr en rekke belønningsordninger innenfor et rammeverk som er tilpasset det lokale markedet. Dette omfatter konkurransedyktig lønn, variable lønnsordninger og vårt aksjespareprogram.

Et balansert arbeidsliv. Våre ansattes helse og trivsel er svært viktig, og vi forstår at våre ansatte har forpliktelser utenfor jobben. Fleksibilitet er viktig for oss, enten det dreier seg om familieorienterte eller individuelle behov. For at du skal kunne være den beste versjonen av deg selv på jobb, anerkjenner vi viktigheten av å kunne hente barna, delta i forelesninger eller rett og slett bare nyte sosiale sammenkomster. Vi tilbyr derfor fleksible arbeidsordninger for en god balanse mellom jobb og privatliv.

Et inkluderende arbeidsmiljø. Vi tror at å omfavne våre ulikheter gjør oss sterkere. En inkluderende kultur er også grunnleggende for vårt arbeidsmiljø. Mangfold for oss er å omfavne erfaring, kompetanse, alder, kjønn, utdanning, kulturell bakgrunn, religion, seksuell legning, funksjonshemminger og mer- alt som hjelper oss å forme ideer og perspektiver. Inkludering innebærer at du kan være deg selv på jobb og at alle kan føle seg akseptert og verdsatt.

Generell informasjon

Sørg for at du kommer i betraktning: Legg ved kopier av sertifikater, vitnemål og karakterutskrifter (på engelsk eller norsk/ skandinavisk) - søknader uten nevnte vedlegg vil ikke bli evaluert. Er du i ferd med å avslutte utdannelse? Last opp en offisiell midlertidig utskrift, som viser karakterer og hvilke fag du har fullført så langt.

Modig, åpen, samarbeid og omtenksom er våre verdier. Dette tror vi på, og dette er egenskaper som må til for å bygge et enda sterkere Equinor. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan du være den vi ønsker å styrke vårt lag med.

Vi forventer at kandidater oppgir alle relevante opplysninger om seg selv under rekrutteringsprosessen.

Alle midlertidig og faste ansatte vil bli screenet mot sanksjonslister for å sikre etterlevelse av sanksjonslovgivning og øke sikringsnivået

 
Registrer deg på Karriere.no
  • Karriere Jobbmatch
  • Bedrifter ser relevante kandidater
  • Kom i kontakt og motta jobbtilbud
  • Du velger selv din synlighet
  • Over 90.000 registrerte kandidater